“อีกนานไหมหมอ” เรื่องเล่าจากพลเอก ชูฉัตร อดีตแพทย์ผู้ตามเสด็จ

ตามรอยเสด็จ : เรื่องเล่าจาก พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา อดีตแพทย์ที่ถวายงานให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นที่ทราบกันดีว่าหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนนั้นก็คือ การที่พระองค์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารพร้อมกับหน่วยแพทย์

หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไปทรงงานด้วยพระองค์เองจากพระตำหนักไปหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี บางแห่งมีการเปิดเต็นท์รักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วย ทั้งนี้อดีตแพทย์ผู้ตามเสด็จอย่าง พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ได้เล่าถึงความทรงจำเมื่อครั้งได้ถวายงาน ซึ่งเป็นความประทับใจที่จดจำมาถึงทุกวันนี้ก็คือ

“ทุกครั้งที่คณะแพทย์ต้องรักษาชาวบ้านในพื้นที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเมตตาต่อพวกเรามาก อย่างครั้งหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังรักษาคนไข้อยู่ แต่ถึงเวลาที่พระองค์ต้องเสด็จฯกลับพระตำหนักแล้ว แต่เมื่อเห็นคณะแพทย์ยังทำงาน จึงรับสั่งถามผมว่า ‘อีกนานไหมหมอ’ พอผมตอบว่า เหลือคนไข้อีก 3 คนพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงพยักพระพักตร์แล้วทรงดำเนินไปคุยกับผู้ว่าราชการต่อ พระองค์ทรงรอให้แพทย์ทุกคนทำงานจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงออกเดินทางกลับพระตำหนักพร้อมกัน ทั้งที่ความจริงแล้วจะเสด็จฯกลับก่อนก็ได้”

 

keyboard_arrow_up