15 วันในความทรงจำของสมเด็จพระวันรัต เมื่อครั้งบวชที่วัดเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่นำความปลาบปลื้มมายังคนไทย ถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คือ การได้เห็นชายผ้าเหลืองของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนเป็นครั้งแรก และยิ่งไปกว่านั้นประชาชนเองก็ถือได้ว่ามีโอกาสได้ใส่บาตรพระสงฆ์องค์นี้ตามธรรมเนียมของชาวพุทธทั่วไปอีกด้วย

15 วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อ 61 ปีก่อน สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในขณะนั้น เป็นพระใหม่ที่บวชร่วมวัดเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้สมเด็จพระวันรัตได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

“ทรงเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีของพระภิกษุ พระองค์ทรงมีขันติอย่างยิ่ง เช่น ในพระอุโบสถวัด เวลาทำวัตรสวดมนต์จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ทิศตะวันตกสำหรับพระเก่าที่ประจำอยู่ที่วัด ส่วนทิศตะวันออกคือส่วนของพระองค์ท่านกับพระที่บวชตามเสด็จ เวลาทำวัตรสวดมนต์ พระองค์ท่านจะประทับนั่งพับเพียบหันพระบาทไปทางทิศตะวันออก แล้วประทับอยู่แบบนั้น โดยไม่พลิกพระบาทหันมาทางทิศตะวันตกเลยสักครั้งเป็นเวลาเกือบชั่วโมง ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพราะตามธรรมเนียม ผู้บวชทีหลังต้องเคารพนับถือพระใหญ่ที่บวชมาก่อน ซึ่งท่านก็ทรงศึกษามาก่อนผนวชแล้ว ถึงนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกประการ ขนาดอาตมาในฐานะที่บวชเณรมานาน แค่มาบวชพระปีเดียวกับพระองค์ท่านก็ยังปฏิบัติสู้พระองค์ท่านไม่ได้”

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!