ในโลกนี้ไม่มีอีกแล้ว ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานตลอด 24 ชั่วโมง

account_circle
event

ในหนึ่งวันทุกคนมีเวลาเท่ากัน 24 ชั่วโมง คุณเองเคยนั่งคิดไตร่ตรองกับเวลาที่ได้มาหรือไม่ว่าหมดไปกับการทำอะไรบ้าง?…

บางคนอาจหลงลืม มองผ่าน ใช้เวลาให้หมดไปวันๆ 24 ชั่วโมงที่มีอยู่เท่ากันจึงได้อะไรบ้าง ไม่ได้บ้าง เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงมีเวลาเท่ากับทุกคน คือ 24 ชั่วโมง แต่ด้วยความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในประเทศ แม้แต่วินาทีเดียวพระองค์ก็ไม่สามารถละเลยไปได้

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นนักข่าวหนังสือพิมพ์ของอเมริกาได้กราบบังคมทูลถามถึง “หน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์เป็นอย่างไร” พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า

“ตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินในปัจจุบันไม่ได้มีหน้าที่บริหารประเทศ ต้องมีฝ่ายบริหารทำให้งานการทุกอย่างของชาติดำเนินไปได้ด้วยดี ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำแต่เฉพาะหน้าที่นั้น เพราะถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกอย่างจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันทำ”

คำตอบที่พระองค์พระราชทานในวันนั้นเรียบง่าย และไม่ยากที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจ ตลอดเวลาที่ผ่านมา 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ไม่ใช่แค่ตรัสอย่างเดียว แต่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดเวลา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก แม้ในยามทรงพระประชวรก็ยังทรงงาน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเวลาทั้งหมดของพระองค์ที่ทรงมีเท่ากับประชาชนคนทั่วไป พระองค์ไม่เคยละเลยในการทำหน้าที่เลยแม้แต่วินาทีเดียว อีกทั้งยังเคยมีรับสั่งกับบรรดาบุคคลที่ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อยู่เสมอว่า…

“ความทุกข์ของประชาชนนั้น รอไม่ได้”

Praew Recommend

keyboard_arrow_up