THE ORIGINAL แอฟริกันโดนัท

Koeksister (เครอ-ซิสเตอร์) มีความหมายถึงคุกกี้ แต่ที่จริงแล้วกลับเป็นโดนัทเคลือบน้ำเชื่อมรสหวานสไตล์แอฟริกาตอนใต้ จุดเด่นของโดนัทคือรูปร่างที่ถูกถักเป็นเปียทอดจนสีน้ำตาลอ่อนแล้วนำไปชุบในน้ำเชื่อมที่เย็นจัดให้เคลือบดีเครอ-ซิสเตอร์หรือโดนัทเปียมีเนื้อแน่นและรสหวานคล้ายน้ำผึ้งเหมาะที่จะทำเป็นของหวานรับประทานกับชาหรือกาแฟ

Koeksister (เครอ-ซิสเตอร์) มีความหมายถึงคุกกี้ แต่ที่จริงแล้วกลับเป็นโดนัทเคลือบน้ำเชื่อมรสหวานสไตล์แอฟริกาตอนใต้ จุดเด่นของโดนัทคือรูปร่างที่ถูกถักเป็นเปียทอดจนสีน้ำตาลอ่อนแล้วนำไปชุบในน้ำเชื่อมที่เย็นจัดให้เคลือบดีเครอ-ซิสเตอร์หรือโดนัทเปียมีเนื้อแน่นและรสหวานคล้ายน้ำผึ้งเหมาะที่จะทำเป็นของหวานรับประทานกับชาหรือกาแฟ

น้ำเชื่อม
น้ำ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up