วัดศรีชุม ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ขอพาไปย้อนอดีตอันงดงาม ของวัดศรีชุมแห่งสุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก วัดนี้นับเป็นโบราณสถานที่งดงามอลังการมาก และมีความสำคัญในอดีตอันรุ่งโรจน์ยาวนาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นามว่า “พระอจนะ” หมายถึง ความไม่หวั่นไหว องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์เสน่ห์ และเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะอย่างไม่ขาดสาย

วัดศรีชุม ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Praew.com : Celeb Story


ขอพาไปย้อนอดีตอันงดงาม ของวัดศรีชุมแห่งสุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก วัดนี้นับเป็นโบราณสถานที่งดงามอลังการมาก และมีความสำคัญในอดีตอันรุ่งโรจน์ยาวนาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นามว่า “พระอจนะ” หมายถึง ความไม่หวั่นไหว องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์เสน่ห์ และเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะอย่างไม่ขาดสาย


Praew.com : Celeb Story


วัดศรีชุมมีการวางผังที่แปลกกว่าวัดทั่วไป คือใช้มณฑปที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นประธานของวัดเปรียบเป็นอุเทสิกเจดีย์ และมีพระวิหารต่อออกมาแบบที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น นักโบราณคดีให้ความเห็นว่ามณฑปพระอจนะน่าจะสร้างโดยมีคติเป็นพระคันธกุฎี คือที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล


Praew.com : Celeb Story


วัดนี้สวยงามมาก ควรที่ชาวไทยจะได้ไปเยี่ยมชม และกราบไหว้ รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทย ให้ยั่งยืนถาวรสืบไปชั่วกาลนาน


Praew.com : Celeb Story


พระอัจนะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป


Praew.com : Celeb Story

ส่วนหลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอัจนะ หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้ ภายในช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่แต่เลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700 ปี นอกจากนี้แล้วบนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่างๆ มีจำนวนทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่บนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงาม ของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up