Thai Supermodel 2012

ทุกๆ ปีผมจะได้รับมอบหมายจากทางช่อง 7สี ให้มีหน้าที่เป็น creative stylist ในการถ่ายภาพผู้เข้ารอบสุดท้ายชองการประกวดThai Supermodel ทั้ง20คน เพื่อนำมาตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเช็ตลงในสูจิบัตรสำหรับแจกให้กับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนในงานวันตัดสิน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม แต่ละปีคอนเซ็ปต์ในการถ่ายแฟขั่นก็จะแตกต่างกันไป สำหรับปีนี้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 80 พรรษามหาราชินี ในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างชื่อเสียงผ้าไหมไทยให้โด่งดังไประดับโลก และเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน ผมจึงนำเอาผ้าไหมไทยมาเป็นโจทย์หลักในการวางแนวทางของการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้ แล้วคิดต่อไปว่าจะนำเสนอ“style”อย่างไร เพื่อให้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยไหมไทยดูอินเตอร์ สอดคล้องไปกับกระแสแฟชั่นโลก แต่ก็ยังไม่ทิ้งคาแร็คเตอร์ของความเป็นไทย ด้วยแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของแฟชั่นเซ็ต “THAI TRIBE” หรือจะแปลตรงๆเป็นภาษาไทยว่า“เผ่าไทย”ก็ไม่ผิด งานนี้ได้มาริสา แอนนิต้ามาช่วยเป็น acting coach ผมเลยเบาแรงไปเยอะ

Thai Supermodel 2012

Praew Recommend

keyboard_arrow_up