Kiliwatch อีก 1 shop ที่ยังเหลือ

Shop ที่ 2 Kiliwatch ระดับความนิยมและร้อนแรงมีความใกล้เคียงไม่น้อยไม่มากไปกว่า Collete สักเท่าไหร่นัก อันเนื่องมาจากความหลากกลายของสินค้าและเสื้อผ้าที่นำมาสนองเหล่า fashionista และขาช้อป
พิกัดร้านอยู่ใจกลางเมืองปารีส เลขที่ 64 Rue Tiquetonne สไตล์ของร้านเป็นไปในแบบผสมผสานออกแนว vintage เล็กๆ เพราะจุดขายเด่นของ Kiliwatch คือเสื้อผ้าและ accessery มือสอง ที่มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงโนเนม และที่ถูกใจขาช้อปสุดๆก็น่าจะเป็นที่สินค้ามือสองของ Kiliwatch นั้นได้ผ่านการเลือกและคัดคุณภาพมาแล้วทั้งสิ้น!


Kiliwatch อีก 1 shop ที่ยังเหลือ


Praew.com : Celeb Story

Praew Recommend

keyboard_arrow_up