PARIS PLAGE (ปา-รีส-ปลาช) ปารีสก็มีทะเล!!!!!

เริ่มต้นฤดูแห่งการพักผ่อนช่วงฤดูร้อนของชาวปารีส หรือที่คนปารีสเรียกกันติดปากว่า vacance (วาก็องส์) หรือ vacation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เหมือนกับช่วงปิดเทอมใหญ่ของคนไทยที่เป็นช่วงวันหยุดยาว ของนักเรียน นักศึกษา แต่ที่ปารีสใช่ว่าจะเป็นแค่วันหยุดของเหล่านักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นวันหยุดของ คนทำงานทั่วไปรวมถึงข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอีกด้วย !!!!

เริ่มต้นฤดูแห่งการพักผ่อนช่วงฤดูร้อนของชาวปารีส หรือที่คนปารีสเรียกกันติดปากว่า vacance (วาก็องส์) หรือ vacation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เหมือนกับช่วงปิดเทอมใหญ่ของคนไทยที่เป็นช่วงวันหยุดยาว ของนักเรียน นักศึกษา แต่ที่ปารีสใช่ว่าจะเป็นแค่วันหยุดของเหล่านักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นวันหยุดของ คนทำงานทั่วไปรวมถึงข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอีกด้วย !!!!

Praew.com : Celeb Story

Praew Recommend

keyboard_arrow_up