ยิ่งดูยิ่งซึ้ง พระจริยวัตรเจ้าหญิงนักการแพทย์ ไม่แบ่งชนชั้น ทุกงานไม่มีสูงต่ำเพราะทำเพื่อประชาชน

ไม่ต้องมีคำมั่นสัญญาใดๆ แต่พระองค์ทรงทำด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าวันนี้จะทรงพระประชวร พระวรกายไม่แข็งแรงนัก แต่ภาพที่ทุกคนเห็นจากการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คงซาบซึ้งใจกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าหญิงนักการแพทย์ของชาวไทย ทรงทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างไม่ท้อถอย และมีพระจริยวัตรที่งดงาม ซึ่งแสดงออกต่อประชาชนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ( 24 ก.พ. 2560)

นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้เข้ามาสานต่องานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หรือ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็นับว่าเป็นอีกภารกิจอันใหญ่หลวงอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัญหาโรคภัยไข้เจ็บบวกกับความยากจนนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบที่จะต้องให้ความช่วยเหลือนับไม่ถ้วน การเสด็จพระราชดำเนินไปในแต่ละครั้ง นอกจากจะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นแล้ว ยังทรงเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวไทยและทีมแพทย์อาสาที่ร่วมเดินทาง

พระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติต่อประชาชนทั่วไปก็มิเคยถือพระองค์หรือแบ่งว่าใครเป็นใคร พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกคนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ แม้แต่การสอบถามอาการจากผู้ป่วยที่มาเข้าเฝ้าฯ พระองค์ทรงใช้คำศัพท์สามัญทั่วไปในการสื่อสารอย่างเรียบง่ายและอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมาก และหลายครั้งที่พระองค์โปรดนั่งกับพื้นราบด้วยพระองค์เอง ซึ่งภาพที่ออกมาแม้จะดูว่าทรงอยู่ต่ำกว่าประชาชนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ แต่กลับทำให้ผู้ที่ได้เห็นซาบซึ้งอย่างมากว่าเจ้าหญิงนักการแพทย์พระองค์นี้ทรงรักประชาชนมากเพียงใด

เสด็จฯไปทรงเยี่ยมหน่วย พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. ผู้ทูลเกล้าฯสมทบทุนมูลนิธิ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย (วันที่ 26 ก.พ. 2560)
เสด็จฯไปทรงเยี่ยมหน่วย พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. ผู้ทูลเกล้าฯสมทบทุนมูลนิธิ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย (วันที่ 26 ก.พ. 2560)

และภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เชื่อว่าทุกคนที่ได้ทราบข่าวก็คงรู้สึกซาบซึ้งไม่ต่างกัน จากการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม บ้านทุ่งหล่มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพะเยา และโปรดให้นางพะยอม วังเค็ม อายุ 49 ปี ชาวตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ส่วนกลางมานาน 1 ปี 3 เดือน เข้าเฝ้าฯพร้อมด้วยบุตรชาย โดยรับสั่งกับนางพะยอมด้วยว่า

“คุณป้าไม่ต้องกังวล หนูจะให้ทุนเลย คือว่าทันที่ที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้ เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด หนูเชื่อว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนู คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน”

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…

 

ภาพ : IG@we_love_princess_chulabhorn และ IG@Thairoyalfamilynews

 

 

 

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up