เคยได้ยินกันไหม? พระสุรเสียงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่ง 3 ภาษา ฝรั่งเศส – เยอรมัน – จีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน ทั้งดนตรี ศิลปะ การพระราชนิพนธ์ และด้านภาษา ซึ่งอย่างหลังนั้นพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างมาก จนสามารถรับสั่งได้ถึง 4 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และจีน

princess-of-sirindhron-4

คำว่าเจ้าฟ้านักการทูต และเจ้าฟ้านักอักษรศาสตร์ คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในเรื่องของภาษา พระองค์ทรงมีความแตกฉานในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หลายครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังต่างประเทศ พระองค์รับสั่งเป็นภาษาของประเทศนั้นๆได้อย่างคล่องแคล่ว โดยในคลิปวิดีโอที่นำมาให้ชมกันนี้เป็นแค่ตัวอย่าง ซึ่งพระองค์เสด็จฯไปทรงเยือนยัง 3 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี และจีน ซึ่งพระองค์มีพระราชดำรัสและพระราชปฏิสันถารเป็นภาษาต่างๆด้วย

ทั้งนี้พระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้น ปรากฏขึ้นได้จากการศึกษาและฝึกฝนมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และไม่ใช่แค่กับภาษาต่างประเทศเท่านั้น แต่รากเหง้าของภาษาไทยเอง พระองค์ทรงเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ไม่ต่างกัน ซึ่งจุดเริ่มต้นก็เกิดจากการปลูกฝังโดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนภาษาไทย และทรงอ่านวรรณคดีเรื่องต่างๆพระราชทานแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา

princess-of-sirindhron-2

อีกทั้งทรงให้พระองค์ทรงคัดบทกลอนต่างๆหลายตอน ทำให้โปรดวิชาภาษาไทยตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในภาษาอังกฤษและภาษาบาลีด้วย เมื่อเข้าสู่ช่วงเจริญวัย พระอัจฉริยภาพด้านภาษาของพระองค์ก็ยิ่งแก่กล้ามากขึ้น ทรงเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ และวิชาโทภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตจนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ขอขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : [email protected]

ภาพ : [email protected]_love_princess_sirindhorn

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!