เสียง “ทรงพระเจริญ” ก้องกังวาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียน รร.บางกอกพัฒนา

เสียง “ทรงพระเจริญ” ก้องกังวาน ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่ของโรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

พระราชกรณียกิจที่ไม่มีว่างเว้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมด้านการศึกษา เพราะทรงเห็นความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และทรงห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่า ทั้งชนกลุ่มน้อยและประชาคมเมือง โดยโอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกอกพัฒนา ซึ่งตลอดทางเดินมี ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา นำคณะกรรมการมูลนิธิ คณะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนเฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า โรงเรียนบางกอกพัฒนา โดยมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีเจตคติเชิงบวก ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน และสามารถอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

จากนั้น ดร.เตช บุนนาค ได้กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้ปกครองเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดผ้าแพรคลุมป้าย “อาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่” และทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และเสด็จฯไปยังอาคารห้องสมุดมัธยมศึกษา ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดมัธยมศึกษาและห้องสมุดประถมศึกษา จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรอาคารเรียนเยียร์ 1 เยียร์ 2 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอำนวยการ ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาดีไซน์และเทคโนโลยี จากนั้นเสด็จฯไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้กุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรัสชื่นชมที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาพยายามถ่ายทอดความรู้ให้สังคมไทย เมื่อ มร. ริชาร์ด สมิท หัวหน้าภาควิชาออกแบบและเทคโนโลยี ได้กราบบังคมทูลว่า โรงเรียนบางกอกพัฒนาได้ให้ความร่วมมือแก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูไทยที่สอนวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

princess-sirindhorn01

princess-sirindhorn02

princess-sirindhorn03

princess-sirindhorn06

princess-sirindhorn04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับโรงเรียนบางกอกพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 122 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2500 ดำเนินการในรูปแบบของมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจาก Council of International Schools และจาก The New England Association of School and Colleges ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียน IB World (International Baccalaureate World School) ปัจจุบันมีนักเรียน 2,260 คน จากกว่า 64 สัญชาติ อายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี จะได้รับการศึกษาตามแนวทางระบบการศึกษาของอังกฤษที่เข้มข้น ประกอบกับโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติมให้อย่างหลากหลาย ช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนบางกอกพัฒนา สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก อาทิ ออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford), เคมบริดจ์ (University of Cambridge), วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London), คิงส์คอลเลจ (King’s College) และวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics) ในประเทศอังกฤษ

และสถาบันอุดมศึกษาในไอวีลีกสกูล (Ivy League Schools) ในสหรัฐอเมริกา อาทิ เยล (Yale University), พรินซ์ตัน (Princeton University), ฮาร์วาร์ด (Harvard University) และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California) รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆในยุโรป

ทั้งนี้โรงเรียนบางกอกพัฒนาประกอบด้วยอาคารเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคารประกอบ เช่น ห้องสมุด สระว่ายน้ำ อาคารกีฬาในร่ม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส หอประชุม อาคารศิลปะ ดนตรี และการละครที่ทันสมัย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up