พระองค์หริภา – พระองค์ติ๊ด สองพระราชนัดดาผู้อ่อนน้อม เดินตามรอยทูลกระหม่อมตา

พระองค์หริภาและพระองค์ติ๊ด สองพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะอย่างโดดเด่น รวมถึงยังมีพระจริยวัตรที่งดงาม อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง พระกรณียกิจหลายด้านที่ทั้งสองพระองค์ทรงทำล้วนแต่เป็นแนวทางที่ตามรอยพระบาทของทูลกระหม่อมตาอย่างแท้จริง

4

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า “พระองค์หริภา” ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

6

พระองค์มีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะไทยอย่างโดดเด่น นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเรียนจบจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มุ่งมั่นกับการทำงานด้านศิลปะมาโดยตลอด ซึ่งผลงานของพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เช่น งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง บูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

7

และการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงใช้ความสามารถที่มีในด้านการทำงานศิลปะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทาง คือ การวาดภาพฝีพระหัตถ์ จัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอีกด้วย

8

สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด ผู้เป็นพระขนิษฐาก็มีความสนใจในเรื่องงานศิลปะเช่นเดียวกัน แต่พระองค์โปรดงานกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น ซึ่งแตกต่างจากพระเชษฐภคินี พระองค์ทรงเรียนจบในระดับปริญญาตรี สาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้นำวิชาความรู้เหล่านี้มาพัฒนาสร้างสรรค์ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์การเกษตรโครงการสวนจิตรลดา ทรงออกแบบลายเสื้อฝีพระหัตถ์ “ทุ่งภูเขาทอง” เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดภูเขาทอง[11] และในปี พ.ศ.2556 ทรงร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติ ถวัลย์ ดัชนี ออกแบบลายสำหรับเสื้อและถุงผ้า “ช้างนพสุบรรณ” เพื่อนำทุนไปบูรณะวัดวัง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ.2554

2

ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะ ยังได้นำพาให้ทั้งสองพระองค์ไปสู่การปฏิบัติพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในถิ่นห่างไกล และทรงตั้งพระทัยในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และงานศิลปะของชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญยิ่งของประเทศไทย

 

ขอขอบคุณภาพ : [email protected]_king.999,@thairoyalfamily,@we_love_sirindhorn,@we_love_bajrakitiyabhaและFacebook เรารัก “องค์หริภา” Our beloved Princess Siribhachudhabhon

keyboard_arrow_up