ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ในกรมสมเด็จพระเทพฯ

ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน ผลิตผลแรกจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ในกรมสมเด็จพระเทพฯ
ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ในกรมสมเด็จพระเทพฯ

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ในกรมสมเด็จพระเทพฯ จัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ล่าสุดทางเฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รายงานความคืบหน้าว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ สำหรับช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานดังกล่าว เป็นนวัตกรรมจาก SCG HEIM และ Living Solution ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงพยาบาลในลำดับแรกที่จะได้รับพระราชทาน ประกอบด้วย 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น


 

ข้อมูลและภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา, เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!