โควิด-19

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19

โควิด-19
โควิด-19

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการป้องกันโรค โควิด-19

วันนี้ (6 เมษายน 2563) เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

อีกทั้งก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทาน เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 642 ชุมชน กว่า 170,000 ครัวเรือน

โดยเริ่มมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ (5 เมษายน 2563) เป็นวันแรก และภายในเดือนนี้จะมีการทยอยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนครบทุกหลังคาเรือน


ข้อมูล : Thairoyalfamily, พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up