สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เรื่องเล่าประทับใจ พระจริยวัตรอ่อนน้อม ตรัสน้อย ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เรื่องเล่าประทับใจ เบื้องหลังการทรงงานร่วมกันอย่างอบอุ่น เผยให้เห็นถึงพระจริยวัตรอ่อนน้อมและตรัสน้อยของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

จากพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

นอกจากความประทับใจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำเสนอผลงานถวายทูลกระหม่อมพ่อด้วยพระองค์เองอย่างทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยแล้ว

ยังมีอีกเรื่องเล่าสุดประทับใจจาก คุณชินดนัย มีชัย ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก ซึ่งโพสต์เล่าถึงพระจริยวัตรอ่อนน้อมถ่อมตน และพระอุปนิสัยตรัสน้อยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว chin_meechai โดยเขาเล่าว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เหตุการณ์ประทับใจหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เมื่อในหลวงพระราชทานพระบรมราโชบายแก่คณะทำงานฯ แล้ว ทูลกระหม่อมภาฯ ได้ตรัสถามสมเด็จพระนางเจ้าฯ ว่า

“สมเด็จฯ ทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเพคะ เด็กๆ อาจจะอยากฟังพระสุรเสียง”

ปรากฏว่าด้วยความถ่อมพระองค์อยู่เสมอของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงส่ายพระพักตร์ แย้มพระสรวล ด้วยความเกรงพระทัยที่จะพระราชทานคำแนะนำใด

ในหลวงจึงยิ่งแย้มพระสรวล แล้วทรงเปิดปุ่มไมโครโฟนทันที ทรงปรับไมค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้มีรับสั่งบ้าง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงตรัสว่า “สมเด็จฯ กรมหลวง ท่านทำดีอยู่แล้วเพคะ เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ”

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างรอยแย้มพระสรวลให้กับทั้ง 3 พระองค์ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับข้าราชบริพารที่ถวายงาน อีกทั้งแสดงถึงการทรงงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทรงมีน้ำพระทัยอันดีต่อกัน และตรัสชื่นชม เพื่อให้กำลังพระทัยต่อกันเสมอ


 

ข้อมูลและภาพ : chin_meechai

Praew Recommend

keyboard_arrow_up