พระองค์หริภา น้อมเกล้าฯถวาย “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” แด่ในหลวง-พระราชินี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน สำนักงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทั้งนี้ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากพระปรีชาสามารถและความใฝ่พระทัยในงานศิลปวัฒนธรรมไทยของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จึงทรงมีพระดำริในการสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ขึ้น

โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงจัดทำโครงการสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ซึ่งเป็นพระประธาน ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตร ประดิษฐานภายในวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อีกทั้ง ทรงจัดทำโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งเป็นพระบูชาองค์จำลอง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” รูปแบบและขนาดต่างๆ เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการในพระดำริฯ กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

สำหรับ พระประธาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” นั้น เมื่อปี 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” อันมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระยศขณะนั้น) ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตและเบิกบาน

สัญลักษณ์รูปงูบนฐาน สื่อถึงตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม และมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงถึงความหมายของกาลเวลาและความเชื่อ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยที่สร้าง จึงมีความแตกต่างจากประเพณีนิยม และไม่เคยมีการออกแบบในลักษณะนี้มาก่อน อีกทั้งรายละเอียดแต่ละส่วนยังมีความหมายสัมพันธ์กัน ทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์


 

ข้อมูลและภาพ : chin_meechai, กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!