พระองค์เจ้าโสมสวลี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงช่วยกันทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย HIV

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงร่วมประชุม Asia – Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response

สำหรับการประชุม Asia – Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

อีกทั้งเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ปี พ.ศ. 2562 และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นประเด็นการแก้ไขปัญหาเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยมีการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน เพื่อเร่งรัดด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการยุติปัญหาเอดส์

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารแผนงานเอดส์ระดับประเทศ นายกเทศมนตรี ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนในองค์กรระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวม 17 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ จีน มองโกเลีย เนปาล อินเดีย ปากีสถาน ติมอร์-เลสเต  ปาปัวนิวกีนี  เวียดนาม ศรีลังกา และไทย รวมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ยังคงทรงงานด้านการช่วยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีอย่างไม่ขาด แม้จะยังไม่ทรงหายดีจากพระอาการประชวร โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระธิดาทรงคอยดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในทุกๆ พระกรณียกิจ


 

ข้อมูลและภาพ : ddc.moph.go.th, กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!