“จะต้องไม่ให้ทรงผิดหวัง” พระราชดำรัส ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเปิดงาน 30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา

Alternative Textaccount_circle

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เพื่อทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปีพุทธศักราช 2531 โดยทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทรงมุ่งหวังให้การช่วยเหลือนั้นๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบเงื่อนไขใดอันจะส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า

อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดระยะเวลา 30 ปี ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานต่างออกสู่สาธารณชนว่า ทำไมในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้ทำอะไร ส่งผลแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างไร และประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนี้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างไร ซึ่งเมื่อชมงานแล้ว ผู้เข้าชมจะสามารถหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ได้

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า

“…พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ทรงสั่งเสียอะไรมากมาย แต่สั่งเสียอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนัก คือต้องดำเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ แต่ยังไงก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในมูลนิธิเอง และก็พวกที่อยู่นอกมูลนิธิแต่ว่าก็มาช่วย

…ขอบคุณทุกๆ คนที่มาถึงวันนี้ 30 ปี คิดว่ายังทำงานได้ จะต้องไม่ให้ทรงผิดหวัง ตอนนี้ก็พยายามในเรื่องนี้ ก็ขยายไปสู่กลุ่มต่างๆ มากมาย… ช่วยกันทำถวายพระองค์มากขึ้น…”

ทั้งนี้ งาน 30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานตลอดหนึ่งสัปดาห์ ผู้มาชมงานจะได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนา ผ่านของใช้ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญมาจัดแสดงภายในงาน และการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่จำลองมาจัดแสดงในรูปแบบ AR 3 มิติ และ Interactive

ร่วมรับชม สารคดีสั้นสุดประทับใจ “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” 4 เรื่อง 4 บทเรียน ที่สร้างจากเรื่องจริง ถ่ายทอดผ่านบุคคลจริง ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ร่วมรับฟัง “เรื่องเล่า” การถวายงานจากวันนั้นสู่วันนี้ ก่อเกิดเป็น มูลนิธิชัยพัฒนา และอีกหลายเรื่องประทับใจจากบุคคลที่มีส่วนร่วมในชัยชนะแห่งการพัฒนา 

ร่วมรับรู้เรื่องราวอันยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งชัยชนะ ผ่านมุมมองของนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้าน “ภัทรพัฒน์” ผลิตผลจากการพัฒนาโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และชุมชนต่างๆ และร่วมกิจกรรม Workshop ฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต


 

ภาพ : วรสันต์ ทวีวรรธนะ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up