มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงาน ’30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา’ น้อมรำลึกถึง ‘ในหลวง ร.9’

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน ’30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา’ ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36

สำหรับงาน ’30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา’ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปี 2531 เพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดระยะเวลา 30 ปี

โดยงาน ’30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการจำลองการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ‘จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที’ ฉายสารคดีสั้น ‘ชัยชนะแห่งการพัฒนา’ ที่สร้างจากเรื่องจริงและไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน การออกร้านจากโครงการต่างๆ และกิจกรรมเวิร์คช็อป

ในการนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-18.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อป คือ การทำตุ๊กตาผ้าไทยการบูร การทำยำบกอกไก่ และการแสดงดนตรี โดย Jazz Trio จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00- 18.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์ค คือ การสานหมวกหรือตะกร้าจากใบมะพร้าว การเสวนาพิเศษ ‘แรงบันดาลใจในการวาดภาพโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา’ และการแสดงดนตรี โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 13.00-18.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อป คือ การทำบ้านนกและพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว การทำลูกประคบพร้อมนวดสาธิต และการแสดงดนตรีวง String Quarted โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 13.00-19.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อป คือ การทำตุ๊กตาหัวจุกยาดม การเสวนาพิเศษ ‘ทำไมในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา’ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการแสดงจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-18.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อป คือ  การทำล่าเตียง อาหารว่างไทยโบราณ การเสวนาพิเศษ ‘ความประทับใจจากการถวายงาน กรมสมเด็จพระเทพฯ’ และการแสดงดนตรีวงคลาสสิก จากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-18.00 น. จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อป คือ การทำขนมจีบนกและขนมช่อม่วง การสาธิตการทำอาหารจากน้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์ จากเชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ Chef Table คนแรกของประเทศไทย และการแสดงดนตรี โดยวง Jazz Quartet จากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ขอบคุณภาพ : บ้านและสวน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!