ชื่นชม “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงมีพระดำรัสภาษาฝรั่งเศส ขณะเสด็จเจริญสัมพันธไมตรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นาย Nicolas HUZELOT รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาย Thiery MATHOU อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน หัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำรัสเป็นภาษาฝรั่งเศส ใจความว่า ทรงยินดีที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานกว่า 3 ศตวรรษ โดยการเสด็จเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศสในครั้งนี้ ทรงได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งมีคุณค่ายิ่ง และทรงกล่าวถึงพระประวัติส่วนพระองค์ว่า ทรงมีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศส โดยทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้นแบบและแรงบันดาลพระทัยในการเสด็จมาทรงศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก อีกทั้งทรงเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้สำหรับงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการทูตของไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยออกพระวิสุทสุนทร หรือโกษาปาน ได้นำคณะราชทูตสยามไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในหลายมิติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี


 

ข้อมูลและภาพ : Royal Thai Embassy – Paris, France – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!