charlotte kids

เหตุใดและเมื่อไหร่ที่ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ถึงจะได้พระยศ “Princess Royal”

account_circle
charlotte kids
charlotte kids

เหตุใดและเมื่อไหร่ที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ถึงจะได้พระยศ “Princess Royal” หรือพระราชกุมารี ซึ่งเป็นพระอิสริยยศตามราชประเพณีของ ราชวงศ์อังกฤษ

เหตุใดและเมื่อไหร่ที่ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ถึงจะได้พระยศ “Princess Royal”

ราชวงศ์อังกฤษเรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย แต่ก็มีหลายเรื่องที่มีความละเอียดลออและลึกซึ้งต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องของพระอิสริยยศ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นประมุขของ 16 ประเทศ จาก 53 รัฐสมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ พระองค์เป็นประธานเครือจักรภพและผู้ปกครองสูงสุดแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ และลำดับชั้นถัดมาคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ พระโอรสองค์ใหญ่ทรงเป็น Crown Prince มกุฎราชกุมาร

Princess Royal

การนี้ยังมีเจ้าหญิงแอนน์ ที่ทรงดำรงพระยศ “Princess Royal” หรือพระราชกุมารี ซึ่งพระยศนี้เป็นพระยศที่แต่งตั้งขึ้นตามประเพณีของราชวงศ์อังกฤษ และไม่ได้มีโดยกำเนิด โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแก่พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่สุดเท่านั้น ซึ่งเจ้าหญิงผู้ที่ได้พระยศนี้จะทรงดำรงพระอิสริยยศนี้อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะสถาปนาเจ้าหญิงพระองค์อื่นให้เป็นราชกุมารีอีกพระองค์ได้ รวมถึงพระยศนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งรัชทายาทใดๆ แต่เป็นตำแหน่งที่ทรงยกย่องและเป็นพระเกียรติยศเท่านั้น

Princess Royal

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าพระราชธิดาพระองค์ใหญ่จะได้ดำรงตำแหน่งพระยศนี้เสมอไป แม้กระทั่งควีนเอลิซาเบธที่ 2 เอง พระองค์ก็ไม่เคยทรงดำรงพระยศนี้ เพราะขึ้นอยู่กับพระบรมราชานุญาตและพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเจ้าหญิงแอนน์ทรงได้รับการสถาปนาพระยศนี้เมื่อปี 1987 จวบจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้พระองค์จะไม่ใช่พระราชบุตรองค์แรก แต่เรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงองค์เดียวของควีนเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ

Princess Royal
สมเด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฏราชกุมาร และเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี

ทั้งนี้หากควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเสด็จสวรรคต เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์จะทรงขึ้นเป็นประมุขของสหราชอาณาจักรโดยทันที และเจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ จะทรงเปลี่ยนพระยศเป็น Crown Prince มกุฎราชกุมาร

Princess Royal

และเมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงเสด็จสวรรคต เจ้าชายวิลเลียมจะทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในครอบครัวของพระองค์ ดัชเชสเคทจะทรงเป็นพระราชินี เจ้าชายจอร์จจะทรงสืบราชบัลลังก์ในลำดับที่ 1 เฉกเช่นเดียวกับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ที่จะทรงเลื่อนลำดับการสืบสันตติวงศ์มาลำดับที่ 2 และอีกหนึ่งพระยศที่พระองค์จะถูกสถาปนาคือ “พระราชกุมารี” แต่ใช่ว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์จะได้รับการแต่งตั้งพระยศนี้เสมอไปตามที่กล่าวไปข้างต้นว่า ต้องขึ้นอยู่กับพระบรมราชานุญาตและพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตรย์เท่านั้น ว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริอย่างไร

Princess Royal

ถึงกระนั้นก็ตาม Town and Country ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า พระยศนี้มาพร้อมกับความผิดชอบและมีกฎที่เข้มงวดมาก โดยเฉพาะกฎเรื่องการออกเดทของเจ้าหญิง และพระสหายชายคนสนิท ที่ว่า “ภายใต้กฎมณเฑียรบาลของราชวงศ์อังกฤษ ใครที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหญิง ก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานจะมีความผิดฐานทรยศและมีโทษถึงประหาร!” ซึ่งดันแคน ลาคอมบ์ นักเขียนผู้เชี่ยวชาญเรื่องราชวงศ์ ได้วิเคราะว่า ดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ อาจทรงรอจนกระทั่งเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เข้าพิธีเสกสมรส จึงพระราชทานพระยศนี้ให้พระองค์


ข้อมูล : www.townandcountrymag.com, Wikipedia

ภาพ : IG (kensingtonroyal)

Praew Recommend

keyboard_arrow_up