เจ้าหญิงไอโกะ รัชทายาทองค์เดียว ของจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งบัลลังก์เบญจมาศ

เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาและรัชทายาทพระองค์เดียว ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ แห่งบัลลังก์เบญจมาศ

เจ้าหญิงไอโกะ หรือ เจ้าโทชิ ทรงประสูติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงพยาบาล Imperial Household Agency กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พระองค์ทรงเป็นพระธิดาและรัชทายาท พระองค์เดียวของ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ

จ้าหญิงไอโกะ

โดยในขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงตั้งพระครรภ์นั้น พระองค์มีพระชนมายุ 37 ปี และยังมีรายงานจาก นายเบน ฮิลส์ (Ben Hills) นักข่าว ผู้เขียนหนังสือเจ้าหญิงมาซาโกะ : นักโทษแห่งบัลลังก์เบญจมาศ (Princess Masako: Prisoner of the Chrysanthemum Throne) ระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงพระครรภ์เจ้าหญิงไอโกะด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย

สำหรับพระนามของเจ้าหญิงไอโกะนั้น มีความหมายลึกซึ่งเป็นอย่างมากและยังทรงเป็นพระนามที่ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงตั้งพระนามด้วยพระองค์เอง ซึ่งโดยปกติแล้วสมเด็จพระจักรพรรดิที่ทรงครองราชย์ ณ ตอนนั้นจะเป็นผู้ตั้งให้

จ้าหญิงไอโกะ

สำหรับพระนามของเจ้าหญิงไอโกะ หรือ เจ้าโทชินั้น นำมาจากคำสอนของเม่งจื๊อ นักปรัชญาชาวจีน โดยมีความหมายว่า….

“ผู้ที่ให้ความรักก็จะได้ความรักตอบ ผู้ที่ให้ความเคารพก็จะได้ความเคารพตอบ”

เมื่อนำพระนามของพระองค์มาแยกกันจะให้ความหมายว่า “ไอโกะ” (愛子) ประกอบด้วยตัวคันจิสองตัวคือ “ความรัก” () กับ “เด็ก” () รวมกันมีความหมายว่า “บุคคลอันเป็นที่รัก” ส่วนพระอิสริยยศและราชทินนาม “เจ้าโทชิ” (敬宮 toshi-no-miya) มีความหมายว่า “บุคคลผู้ควรแก่การเคารพ”

ปัจจุบันเจ้าหญิงไอโกะทรงมีพระชนมายุ 17 ชันษา ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกากุชูอิน โรงเรียนหลวง แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี 1926 ได้มีพระราชโองการเกี่ยวกับการศึกษาของราชนิกูล ได้ระบุว่า “ราชนิกูลทั้งชายและหญิงจะต้องเข้าเรียนที่กากุชูอิน” แต่ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดรับสามัญชนให้มาเข้าศึกษาได้ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามโรงเรียนกุกุชูอิน ก็ยังติดภาพลักษณ์ว่า เป็นโรงเรียนของชนชั้นสูง

ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคม 2553 ขณะนั้นเจ้าหญิงไอโกะทรงศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา พระองค์ทรงเกิดอาการโศกเศร้า และประทับอยู่แต่ในวัง ไม่เสด็จไปโรงเรียน เมื่อสืบสาวถึงต้นต่อของสาเหตุจึงพบว่า เจ้าหญิงไอโกะถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้ง (Bully) ภายหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม 2553 เจ้าหญิงไอโกะได้เสด็จกลับไปศึกษาตามเดิม โดยทางราชสำนักได้มีการจำกัด และเข้มงวดจำนวนพระสหายของเจ้าหญิงไอโกะ รวมถึงแพทย์ประจำพระราชสำนักมกุฎราชกุมาร ยังแนะนำให้สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ เสด็จฯ ไปรับ-ส่งพระธิดาที่โรงเรียนทุกวันอีกด้วย

โดยเหตุการณ์นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาโรคเครียด จนเกิดภาวะโรคซึมเศร้าของ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ อันเนื่องจากในตอนนั้นพระองค์ทรงถูกกดดันให้มีรัชทายาทเพศชาย แต่หลังจากที่พระองค์ต้องเสด็จฯ ไปรับ-ส่งพระธิดาที่โรงเรียนทุกวัน อาการประชวรก็ของพระองค์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ และเมื่อเจ้าหญิงไอโกะทรงดีขึ้นกับการไปโรงเรียน จึงทำให้สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะก็ทรงมีพระเกษมสำราญมากขึ้นอีกด้วย

จ้าหญิงไอโกะ

อย่างที่ทราบกันดีว่ากฎมณเฑียรบาลของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะต้องรัชทายาทที่เป็นเพศชายเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ในบัลลังก์เบญจมาศ แต่การประสูติของเจ้าหญิงไอโกะนั้น ทำให้เกิดวิกฤตการสืบราชสมบัติของญี่ปุ่นเนื่องจากไม่มีเจ้านายรุ่นใหม่ที่เป็นเพศชาย จึงทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการแก้ไขกฎมณเฑียรบาล ที่ระบุว่าผู้สืบราชสมบัติจะต้องเป็นบุตรคนโตเพศชายเท่านั้น แต่เปลี่ยนเป็นบุตรคนโตที่เป็นหญิงหรือชาย ก็สามารถขึ้นครองราชย์ได้

แต่ดูเหมือนว่า ข้อเสนอได้ถูกเลื่อนออกไปเมื่อ หลังจากการประกาศของสำนักพระราชวังว่าเจ้าหญิงคิโกะ พระชายาในเจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าชายอะกิชิโนะ พระอนุชาในจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงพระครรภ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ภายหลังจึงได้ประสูติกาลเจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยพระองค์จะขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับที่สามและเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์ล่าสุดในรอบ 41 ปีของญี่ปุ่น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ได้ประกาศยกเลิกข้อเสนอการแก้กฎมณเฑียรบาล ที่จะให้เจ้านายที่เป็นสตรีขึ้นครองราชย์ จึงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฏเพื่อให้เจ้าหญิงไอโกะขึ้นครองราชย์


ข้อมูล : http://royalcentral.co.uk, Wikipedia

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!