วีรสตรี งดงาม หาญกล้า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ร่วมในริ้วขบวนฯ ทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศ

วีรสตรี งดงาม หาญกล้า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ร่วมในริ้วขบวนฯ ทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ (5 พฤษภาคม 2562) มีอีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญ นั่นคือ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมในพระบารมี ซึ่งขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะยาตราขบวนจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  นอกจากประชาชนจะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ และริ้วขบวนพระอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแล้ว อีกหนึ่งความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอดทน ก็คือ การร่วมอยู่ในริ้วขบวนพระอิสสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศ ร่วมในริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในหลวง ร.๑๐

ทรงร่วมในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยใช้การเดินกึ่งสวนสนามพร้อมกับเหล่าทหาร ตำรวจ และวงดุริยางค์ ตามระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เริ่มตั้งแต่ริ้วขบวนยาตราออกทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน โดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุริยางค์วงนำและวงตาม ที่บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง คือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพล เมื่อริ้วขบวนถึงศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน

ริ้ววขบวนยาตราต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เส้นทางการยาตราขบวนจากพระบรมมหาราชวังมายังวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 

จากนั้นยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที

ต่อด้วยออกจากเกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปตามถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาหยุดพักขบวน ณ ที่หมาย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระองค์ทรงร่วมในริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้การร่วมขบวนเสด็จในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคในวันนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความหาญกล้าอดทนเช่นชายชาติทหาร เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2560 ก่อนที่พระองค์จะได้รับการสถาปนาขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระองค์ทรงร่วมในริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเต็มยศกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เช่นเดียวกับในวันนี้

 

 

keyboard_arrow_up