เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ของพระมหากษัตริย์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เครื่องขัตติยราชอิสสริยภรณ์ คือเครื่องประดับพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยจะทรงใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ อย่าง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ลักษณะของสร้อยพระสังวาล จะเป็นสร้อยทองคำสายคู่หรือสามสาย เชื่อมติดอยู่กับดอกดาราแปดกลีบ ประดับด้วยอัญมณีสีต่างๆ มีเพชรอยู่กลางที่เรียกว่า “นพเก้า” โดยจะใช้คล้องพระองค์จากพระอังสามาถึงบั้นพระองค์ แต่เดิมสร้อยพระสังวาลจะมิได้เจียระไนเป็นเหลี่ยมอย่างเพชรพลอยทุกวันนี้ แต่จะฝนกลมมนหรือมนรี เมื่อประดับลงกับสร้อยหรือแหวนจึงต้องทำแผ่นทองรับหลังและยกขอบเท่าขนาดอัญมณีเพื่อกวดขอบให้รัดไว้

ทั้งนี้สร้อยพระสังวาลที่นำมาเป็นตัวอย่างประกอบ เป็นสร้อยสังวาลพระนพ และพระสังวาลนพรัตน์ที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งในรัชกาลที่ 1 โดยมีความยาว 124 ซม. สำหรับทรงใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นสร้อยสังวาลแฝดทำด้วยทองคำ ประดับดอกจอกเก้ากลีบ ฝังอัญมณีดอกละชนิดรวมทั้งสาย 36 ดอก เรียงประดับบนสายสังวาลแฝดยาว 176 ซม.

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์สร้อยสังวาลพระนพและพระสังวาลพระนพรัตน์ นับเป็นเครื่องต้นสำหรับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ ซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ใกล้จะมาถึงก็คงจะมีปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน

ข้อมูล : หนังสือ เครื่องราชภัณฑ์ / ผู้เขียน วิทย์ พิณคันเงิน

 

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!