“เราต้องไม่ถอยหลังเข้าคลอง” ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงห่วงการท่องเที่ยวไทย แนะอย่าสร้างช่องโหว่ให้ต่างชาติโจมตีเรา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2018 ครั้งที่ 38  และทอดพระเนตรคูหาประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานจำนวน 41 ราย ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand วิถีกิน วิถีถิ่น (Eat Thai. Visit Thai) ในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประทานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทย
Q : ปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ขอพระราชทานคำแนะนำ ว่าเราจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างไร
 A : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง คล้ายกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วๆ ไป ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ พวกเราสื่อมวลชนต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันให้ข้อมูล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพื่อให้ทั่วถึงทุกคนในประเทศไทย สำหรับพวกเราที่เป็นประชาชนและคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถช่วยกันเล่าเรื่องราวและโชว์ความสวยงามของท้องถิ่นที่อยู่ใน 55 จังหวัดเมืองรอง
Q : ขอพระราชทานแนะนำแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื
A : สิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวคือ เรื่องของความยั่งยืน ประเทศไทยโชคดีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สวยงามและมีวัฒนธรรมที่น่าประทับใจ อันที่จริงไม่ได้ยากที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องดีที่สถานที่เหล่านั้นยังไม่ถูกทำลายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่อย่างนั้นทะเลก็จะไม่สวย สกปรก ไม่สามารถที่จะไปว่ายน้ำได้ นักท่องเที่ยวจะรู้สึกไม่ประทับใจ เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นไว้
อย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยากชักชวนนักท่องเที่ยวและพวกเราคนไทยทุกคน ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่ว่า โลกร้อนไม่มี ความเสียหายของธรรมชาติที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ใช่ไม่มี เพราะฉะนั้นต้องรณรงค์ให้รักธรรมชาติ รักแหล่งท่องเที่ยวเพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นสมบัติของชาติ ตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ ด้วยการไม่ทิ้งขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้พลาสติกกันทั่วโลกและเมืองไทยก็เริ่มรณรงค์ด้วยเช่นกัน และมี #4ocean อย่างไรก็ชอให้ช่วยกันกำจัดขยะพลาสติก เราต้องสร้างกระแสในการรักษาธรรมชาติไว้ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความยั่งยืนในด้านท่องเที่ยว
Q : ปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองรอง พระองค์ทรงประทับใจเมืองรองเมืองใดเป็นพิเศษ และอย่างไร
A : อันที่จริงเวลาไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยว เมื่ออายุมากขึ้นก็จะไปกลับเลย หรือจะไปจังหวัดใกล้ๆ พักเพียงหนึ่งวัน อันที่จริงเมืองรองที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดคือ เมืองน่าน อยากไปดูภาพกระซิบรัก เป็นภาพเขียนปู่ม่าน ย่าม่าน วัดภูมินทร์ และได้เคยไปวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิด 2-3 ครั้ง และเคยไปดูซากุระเมืองไทยที่เมืองเลยแล้ว
Q : ปัจจุบันวัยรุ่นไทยหันมาให้ความสนใจกับสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าการอ่านหนังสือ ขอพระราชทานคำแนะนำในการให้วัยรุ่นไทยใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์
A : ตอนนี้กระแสสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ฉะนั้นเราไม่ถอยหลังเข้าคลอง คนไทยต้องไม่ถอยหลังเข้าคลอง ไม่ย้อนกลับไปในอดีต กระแสสังคมและกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้ว ฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนั้นในการที่จะเพิ่มศักยภาพประเทศ ทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้น ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้สื่อโซเชียล สื่ออินเตอร์เน็ตในการโปรโมท ประเทศเรา เด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาสนใจและหาความรู้ได้ โดยส่งเสริมให้หาความรู้จาก Google อ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และสื่อโซเชียล อีกทั้งใช้สื่อโซเชียลในการเผยแพร่ ประเทศชาติของเรา อันที่จริงตอนนี้เราใช้อินสตาแกรมได้ เช่น แข่งขันกันส่งรูปมาว่าบ้านของเขาสวยแค่ไหน ทุกคนทั่วโลกก็จะได้เห็น
Q : ขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว
A : เสน่ห์ของประเทศไทยคือความมี friendly และความเป็นมิตร เรามียิ้มสยาม และเราต้องขายความจริงใจ ความเป็นมิตร เรามีน้ำใจ เราโชคดีเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่ดี อย่างไรก็ตามต้องขายความจริงใจ ความเป็นมิตร และสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องไม่ไปหลอก เขาไม่ไปขโมยของเขา และไม่ไปข่มขืนเขา ไม่เช่นนั้นฝรั่งจะเอาเราไปว่าได้ อย่าทำให้มีช่องโหว่ให้คนมาโจมตีเราได้
Q: ขอพระราชทานคำแนะนำในการให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยให้มากขึ้น
A : แพคเกจจิ้งและการดีไซน์สำคัญมาก ทำให้สบาย และทำให้เด็กๆ และวัยรุ่นชอบ ในการทำตลาดทุกอย่างที่ทำต้องให้โดนใจวัยรุ่น ทำให้น่ารัก สามารถทำเป็นตุ๊กตาหรือที่ติดกระเป๋าก็ได้ เป็นเคสใส่โทรศัพท์มือถือหรือเอามาตกแต่งต่างๆ นานา ซึ่งคนไทยออกแบบเก่งอยู่แล้ว สามารถทำได้สวยงาม ผ้าไทยต้องโปรโมทในรูปแบบนี้บ้าง
Q : พระองค์ทรงมีการดูแลสุขภาพมีการพักผ่อนอย่างไรบ้าง
A : รับประทานของที่มีประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ สลัด และดื่มน้ำเยอะๆ ต้องออกกำลังกายเยอะๆ ทุกวัน พักผ่อนให้เพียงพอ ต้องไม่เครียดต้องไม่โกรธใคร ต้องแฮ็ปปี้ๆ
เรื่อง/ภาพ : กิดานันท์ สุดเสน่หา
keyboard_arrow_up