พระจริยวัตรสุดสมถะ สายใยรักพ่อลูก “กษัตริย์จิกมี-พระโอรส” อบอุ่นเยี่ยงคนสามัญ

Alternative Textaccount_circle

หากเอ่ยถึงกษัตริย์ต่างชาติที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทย และคนไทยรักใคร่ชื่มชม เชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึง “กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน” หรือ “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก” กษัตริย์หนุ่มรูปงาม ซึ่งมากด้วยพระปรีชาสามารถ เพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ทำให้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวภูฏาน ทั้งนี้ยังรวมถึงประชาชนชาวไทยอีกด้วย เพราะพระองค์ทรงมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังทรงเดินตามรอยพ่อหลวงของเราในทุกๆ ด้านอย่างน่าชื่นชม

และการเป็นพระบิดา นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของกษัตริย์จิกมีที่น่าประทับใจยิ่งนัก เห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ในโมเมนต์พ่อลูกอบอุ่น ที่พระองค์ฉายร่วมกับพระราชโอรสพระองค์น้อย  “เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน” ในวัย 4 พรรษา อยู่บ่อยครั้ง วันนี้แพรวดอทคอมจึงนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้ง และพระจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์มาให้ชมกันค่ะ

พ่อลูกอบอุ่น! เผยภาพสายใยรักของ กษัตริย์จิกมี และเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และเจ้าฟ้าชายจิกมี ในพระอิริยาบถอบอุ่น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ เมืองกาเซโล เขตวังดูพดรัง ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้ได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2018

เจ้าฟ้าชายจิกมี ทรงสักการะพระพุทธรูปอย่างอ่อนโยน ขณะเคียงข้างด้วยพระบิดา เป็นพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2018ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจทางศาสนา กษัตริย์จิกมีมักทรงอุ้มพระราชโอรสด้วยพระองค์เองเสมอ

ขณะทรงทักทายราษฎร ทั้งสองพระองค์ก็ทรงจับพระหัตถ์กันไม่ห่าง

พระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งฉายในห้องทรงงานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เดือนประสูติของเจ้าฟ้าชายจิกมี ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

พระบรมฉายาลักษณ์สุดน่ารัก ซึ่งเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม @kingjigmekhesar พร้อมแคปชั่นสวัสดีปีใหม่ 2018 

พระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เจ้าฟ้าชายจิกมี และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนมกราคม 2018

พระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าชายจิกมีในพระอิริยาบถน่ารักๆ ขณะเคียงข้างด้วยพระบิดา และพระอัยกา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ซึ่งฉายในวันชาติของภูฏาน

อีกหนึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ในโมเมนต์พ่อลูกอบอุ่น ซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2017

เจ้าฟ้าชายจิกมี ซึ่งได้รับการจูงพระหัตถ์ทั้งสองข้างด้วยพระบิดา และพระอัยกา ขณะทรงพระสำราญกับหิมะที่ตกอย่างไม่คาดคิดในเดือนมีนาคม 2017 ณ พระราชวังลิงคานา

พระอิริยาบถหยอกเย้าระหว่างพระบิดากับพระราชโอรส โดยมีพระมารดาทอดพระเนตรอยู่ กลายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สุดอบอุ่นที่ได้รับการเผยแพร่ลงในปฏิทินหลวง ประจำเดือนมกราคม 2017

กษัตริย์จิกมีขณะทรงอุ้มพระราชโอรสองค์น้อยสัมผัสกับไร่ข้าวโพดอย่างใกล้ชิด ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม @kingjigmekhesar พร้อมแคปชั่นว่า “Our Precious King and Prince. 💖”

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงอุ้มและทอดพระเนตรพระราชโอรสอย่างอ่อนโยน พระบรมฉายาลักษณ์สุดประทับใจ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม @kingjigmekhesar เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์จิกมี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

 

ภาพ : @kingjigmekhesar, @yellow_bhutan

Praew Recommend

keyboard_arrow_up