สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

40+ พระบรมฉายาลักษณ์สุดงดงาม ‘สมเด็จแม่ของแผ่นดิน’ ทรงสวยที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระสิริโฉมของ ‘สมเด็จแม่ของแผ่นดิน’ นั้นเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินตาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เยือนสหรัฐอเมริกาและภาคพื้นยุโรป 14 ประเทศ นอกจากจะทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความงดงามของพระองค์

และทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก จำนวน 2,000 คน ได้ออกเสียงเลือก ‘สมเด็จแม่ของแผ่นดิน’ เป็น 1 ใน 10 สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

จะว่าไปพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็เป็นที่เลื่องลือมาตั้งแต่พระองค์ทรงแรกรุ่น ดังที่ปรากฎความในหนังสือ “บันทึก ‘เป็น อยู่ คือ’ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ว่าเมื่อพระองค์เจริญพระชนม์ได้ 13 พรรษา พระชนก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ กรุงลอนดอน ก่อนออกเดินทางทรงพาครอบครัวไปกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ซึ่งบางครั้งความทรงจำของท่านก็ทรงเลือนๆ ไปบ้าง

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

ตอนหนึ่งสมเด็จพระพันวัสสาฯ รับสั่งถามสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งขณะนั้นดำรงอิสริยยศเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่า มีเรือนหรือยัง พระชนกก็ทูลตอบว่าเพิ่งมีอายุ 13 เท่านั้น ทำเอาสมเด็จพระพันวัสสาทรงกริ้วว่า “ฉันไม่ได้ถามว่ามีเรือนหรือยัง ฉันถามว่าอายุเท่าไหร่ ตอบไม่ตรงคำถาม” สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งนั่งฟังอยู่ถึงกับขำจนต้องก้มหน้าลงหัวเราะกิ๊ก ต่อจากนั้นสมเด็จพระพันวัสสาก็รับสั่งให้สมเด็จพระนางเจ้าฯยืนขึ้น หลังจากหมอบกราบแล้วยืนขึ้นตามรับสั่ง ทรงให้หมุนตัวไปรอบๆ แล้วรับสั่งว่า “เออ เขาก็สวยสง่าดี”

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรสแล้ว ทรงต้องโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เพลานั้นประเทศไทยยังไม่มีชุดแต่งกายประจำชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงหนักพระทัยมาก  ด้วยต้องทรงเตรียมพร้อมสำหรับกำหนดการ สภาพภูมิอากาศ และธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากต้องถูกกาลเทศะแล้ว ยังต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วย ความตอนหนึ่งในหนังสือ “ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เขียนถึงการเตรียมพระองค์ในครั้งนั้นว่า

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเชิญผู้มีความรู้หลายท่านมาถวายคำแนะนำ ทรงศึกษาจากภาพถ่ายและภาพวาดของพระบรมวงศานุวงศ์หญิงในราชสำนัก จนพบว่ารูปแบบชุดนั้นยังไม่มีการกำหนดไว้แน่ชัด จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค พระญาติสนิทและนางสนองพระโอษฐ์ ไปพบผู้ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทย คือ ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และอาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ บุตรสาว ซึ่งในเวลานั้นเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกผ้าและการแต่งกายอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ให้มาช่วยค้นคว้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อใช้ในการโดยเสด็จฯ

queen sirikit

queen sirikit

Long Live Her Majesty The Queen

 

queen sirikit

queen sirikit

ที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็ทรงตัดสินพระราชหฤทัยด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชดำริว่า มีความจำเป็นต้องมีฉลองพระองค์เองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง และจะต้องเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สวยงามดึงดูดใจและสวมใส่ได้จริง

queen sirikit

 

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสมแก่โอกาสด้วย ห้วงเวลานั้น นายปิแอร์ บัลแมง กำลังพักอยู่ที่กรุงเทพฯ พอดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญดีไซเนอร์ชื่อก้องมาเป็นช่างออกแบบเสื้อตัดเย็บฉลองพระองค์เพื่อการนี้ด้วย

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

 

queen sirikit

queen sirikit

ความมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤทัยที่ต้องการให้ชื่อประเทศไทยถูกจารึกแก่ชาวโลกนับว่าเป็นผลสำเร็จ เมื่อผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลกต่างเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น 1 ใน 10 ของสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2503 และ 2504 และทรงเป็นสุภาพสตรีผู้แต่งกายดีที่สุดในโลกใน พ.ศ.2506 และ 2507

Queen Sirikit skiing in Gstaad, Switzerland, in 1960.

Her Majesty Queen Sirikit Of Thailand, Long Live The Queen.

ต่อมาใน พ.ศ.2508 มีการจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก ทั้งนี้นิตยสารโว้คปารีส ยังได้ลงพระฉายาลักษณ์พระองค์ท่านในหน้าแฟชั่นในเล่มเป็นจำนวนหลายหน้าอีกด้วย

 

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

มีบันทึกเล่าขานว่าครั้งหนึ่งนักข่าวได้ทูลถามพระองค์ว่า “มักมีคนไม่เข้าใจว่า ในการเสด็จฯ ไปไหน เหตุใดต้องทรงแต่งพระองค์งาม แล้วยังโปรดให้ข้าราชบริพารแต่งตัวสวยๆ ด้วย” สมเด็จพระนางเจ้า ก็ทรงมีรับสั่งตอบว่า “อันนี้จริง ฉันเป็นคนที่แก้ไม่หาย พระท่านบอกว่า ยังติดอยู่กับความสวยความงาม แต่ว่าความจริงแล้วเป็นอย่างนั้น ชอบสวยงาม แล้วอีกประการหนึ่ง ชาวบ้านนี่นานๆ เขาจะเห็นเราสักทีหนึ่ง โดยมากชั่วชีวิตเขาก็เห็นไม่กี่ครั้งเลย จึงคิดว่าน่าจะพยายามแต่งตัวให้ดี ให้เขาเห็น ให้เขาจำ”

queen sirikit

queen sirikit

queen sirikit

Her Majesty Queen Sirikit Of Thailand, Long Live The Queen.

ในวโรกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยเวียนมาบรรจบอีกวาระ ด้วยความสำนึกยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน แพรวดอทคอมขอถวายพระพรชัย

ขอให้ ‘สมเด็จแม่ของแผ่นดิน’ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up