พระราชอาคันตุกะ 94 ประเทศ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ แล้ว

วันนี้ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. พระราชอาคันตุกะ จากทั้ง 94 ประเทศ เสด็จฯ มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นจะทรงร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับถัดไป

นับได้ว่ารองจากพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้ว ก็ครั้งนี้ที่พระประมุขและผู้นำระดับประเทศมารวมตัวกันในประเทศไทยอีกครั้ง

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!