พระราชอาคันตุกะ 7 ประเทศ เสด็จฯ ถึงไทยแล้วในเช้าวันพระราชพิธีฯ

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระราชอาคันตุกะ ที่เป็นทั้งราชวงศ์และผู้นำระดับประเทศ ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และนี่คือรายนามของ พระราชอาคันตุกะ ที่เดินทางมาถึงเมื่อเช้าวันนี้ โดยเรียงตามลำดับเวลา ดังนี้

เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระชายา

เวลา ๐๔.๓๐ น. เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระชายา เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน

เวลา ๐๕.๑๐ น. เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์

เวลา ๐๕.๑๙ น. เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมเด็จพระราชินีมาทิลเดอแห่งเบลเยียม

เวลา ๐๖.๐๗ น. สมเด็จพระราชินีมาทิลเดอแห่งเบลเยียม เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยนางคำเมิง วอละจิต ภริยา เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖1

เจ้าชายกีโยม ฌ็อง ฌอแซ็ฟ มารี แกรนด์ดุ๊กรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก

เวลา ๐๙.๑๐ น. เจ้าชายกีโยม ฌ็อง ฌอแซ็ฟ มารี แกรนด์ดุ๊กรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนรัฐบาล

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖


 

ภาพและข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ

 

keyboard_arrow_up