ลุยงานเต็มที่..ภาพล่าสุด ‘คุณใหม่ สิริกิติยา’ เดินเก็บข้อมูลที่ จ. เพชรบูรณ์ ในอิริยาบถสุดเรียบง่าย

นับตั้งแต่ที่คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เข้ารับราชการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  คุณใหม่ก็ได้เริ่มชีวิตการเป็นข้าราชการไทยเต็มตัว และตั้งใจกับการเข้ามาทำหน้าที่นี้เฉกเช่นเดียวกันคนธรรมดาทั่วไป

ล่าสุดคุณใหม่ สิริกิติยา ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณใหม่อยู่ในอิริยาบถที่เรียบง่าย ในชุดที่เน้นความทะมัดทะแมง เพื่อพร้อมกับการศึกษาดูงานภาคสนาม

โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์,นางสาวศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร,นายตระกูล หาญทองกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและนำชมโดยนายเดชา สุดสวาท หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และนางสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ

อย่างไรก็ตามคนไทยก็อุ่นใจแล้วที่โบราณสถานต่างๆในประเทศไทย ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จะไม่ถูกหลงลืมหายไปไหน เพราะคุณใหม่ สิริกิติยา ได้เข้ามาทำงานในด้านนี้อย่างเต็มตัวแล้ว

 

ขอขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก FB@กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up