THE NAVIGATOR Brothers

ภาพแฟชั่น ของพี่น้องบ้าน “ผลดี” THE NAVIGATOR Brothers จากแพรว ฉบับที่ 788


ภาพแฟชั่น ของ THE NAVIGATOR Brothers จากแพรว ฉบับที่ 788

นายแบบ เจษฎาภรณ์, พิเชษฐไชย ผลดี
เสื้อผ้า/หมวก/กระเป๋า/รองเท้า/เครื่องประดับ DIOR HOMME, PRADA, BALLY, LOUIS VUITTON, BOSS BLACK, CK CALVIN KLEIN, CURATED, 4X4 MAN
แต่งหน้า สิทธิ์ สิริ
ทำผม คุณาวุฒิ เรืองโรจน์
ขอขอบคุณ ค่าบูรฉัตร จ.ราชบุรี เอื้อเฟื้อสถานที่
ผู้ช่วยสไตลิสท์ ศิริพรรณ มั่นสุข
สไตลิสท์ วชิรปราณี มากดี
ผู้ช่วยช่างภาพ ชุติมา มลิชัยศรี, อรวรรณ สุจินตวงษ์
ถ่ายภาพ สุเมธ วิวัฒน์วิชา

Praew Recommend

keyboard_arrow_up