Extraordinary ปอย-ตรีชฎา

Extraordinary ปอย-ตรีชฎา

Extraordinary ปอย-ตรีชฎา
Extraordinary ปอย-ตรีชฎา

Cover :  ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์
Magazine (Fashion) : Extraordinary
Beauty Update : Bitter is better
Beauty Trend : A NEW ERA OF JAZZ
Around the world : FASHION & ANIMATION
All about beauty : MY MOM IS  AWESOME
Speak Out : TUE’S ONLY ชีวิตสุดพลังของ ตือ – สมบัษร์ ถิระสาโรช
Mr. Praew : STAY TRUE TO YOURSELF ชีวิตนี้ต้องไม่กระจอก ป๊อก – ภัสสรกรณ์  จิราธิวัฒน์

ติดตามได้ที่ นิตยสารแพรว ฉบับ 863 ปักษ์ 10 สิงหาคม 2558

บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์แพรว ห้ามผู้ใดนำไปคัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำ อนุญาตให้แชร์บทความนี้ได้จากลิ้งค์นี้เท่านั้น

keyboard_arrow_up