ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แพรว Fortune 2016

event

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แพรว Fortune 2016

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-422-9999 ต่อ 4306 หรือ 062-194-1935

 

ตรวจกรรมฟรี กับอาจารย์ธนูธีระธรรม ทองโมถ่าย จำนวน 5 รางวัล

 • 1. สิรภพ พาณิชย์กิจตระกูล กรุงเทพฯ
 • 2. ปณิชา พรหมโชติชัย กรุงเทพฯ
 • 3. พรทิพย์ เช๊ะนุ้ย สตูล
 • 4. พรรณชม จำปา นครสวรรค์
 • 5. ปัทมา มุกดา ตรัง

พยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยฟรี กับอาจารย์ศรีสุภัจจ์ เสถียรศรี จำนวน 5 รางวัล

 • 1. สุวิมล พัรพัฒน์ดิษฐ์ กรุงเทพฯ
 • 2. ธัญนันท์ ฤทธิ์เรืองเลิศ กรุงเทพฯ
 • 3. เพลินพิศ ทิพยจารุโภคา สมุทรปราการ
 • 4. ไพจิตร ธรรมานุธรรม กรุงเทพฯ
 • 5. วรินทร วรินทานนท์ กรุงเทพฯ

พยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์เขมรฟรี กับหมอเอ๋รดา พชรวิจิตรเมธี จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ปัฐมาภรณ์ ชินวาสนะกุล กรุงเทพฯ
 • 2. นาถน้อย กิจวัทวรเวทย์ นนทบุรี
 • 3. เกริกชัย ช่างการ กรุงเทพฯ
 • 4. กนพ หงษ์วิไล กรุงเทพฯ
 • 5. พิมพ์ชนก ธนเมธี กรุงเทพฯ

นอนฟื้นพลังด้วยหินจักระ 1 คืน ฟรี ที่จักระรูน โฮมสเตย์จังหวัดราชบุรี ของพฤกษวรรณ รัตนนาคพันธุ หรืออาจารย์ดำ จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

 • 1. ปัทมาวรรณ รุ่งอุทัย อยุธยา
 • 2. สันตินี ไขรักษ์สัตว์ กรุงเทพฯ
 • 3. กาญจนา ถนอม กรุงเทพฯ
 • 4. จันทรา บุญมาก กรุงเทพฯ
 • 5. ประจงจิตร แสงสุวรรณ

สไลซ์คิ้วปรับโหงวเฮ้งพร้อมทรีตเมนต์ฟรี กับชิตยานันท์ ธันยนิธิรัตน์ จำนวน 5 รางวัล

 • 1. วีณา เอื้อศิรินุเคราะห์ กรุงเทพฯ
 • 2. สุจิตรา รุ่งเกียรติรัตน์ ศรีสะเกษ
 • 3. เฌณิศา ปั้นเหน่ง กรุงเทพฯ
 • 4. เกรียงไกร เลื่อนสกุล ชัยนาท
 • 5. วริยา แผ่นกระโทก เพชรบูรณ์

ปรึกษาฮวงจุ้ยฟรี กับซินแสกฤต แก้ได้ พร้อมรับเหรียญมงคลแก้ปีชง จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ภัทรโชค ภิวัฒน์กุลภูสิน กรุงเทพฯ
 • 2. ธำรงไทย เลื่อนสกุล ชัยนาท
 • 3. พัตรานันท์ พรหมธาดาพงศ์ สมุทรปราการ
 • 4. ญานนัน เอกธนารวิกุล กรุงเทพฯ
 • 5. วีรอร ติยะศิริตานนท์ กรุงเทพฯ

ให้คำปรึกษาพร้อมจัดงานพิธีกรรม งานมงคล ตรวจฮวงจุ้ยเสริม และปรับภพภูมิเสริมชัยภูมิฟรี กับชยุต พันธุ์แก้วทอง หรืออาจารย์โอเล่ จำนวน 5 รางวัล

 • 1. อุบลรักษ์ สุวรรณรักรัศมี กำแพงเพชร
 • 2. ศิวกร ยศเสถียรพร กรุงเทพฯ
 • 3. อุรวี สังกะเพศ นนทบุรี
 • 4. จำรัส พุ่มแพ่ง สุโขทัย
 • 5. ชนัญชิดา ชุ่มวิเศษ นนทบุรี

ปรึกษาธุรกิจ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และฮวงจุ้ยฟรี กับซินแสฮวงจุ้ยระดับพระกาฬ หมอมดณรศาสตร์ ปุณณโกศล จำนวน 5 รางวัล

 • 1. นิสันต์ องค์วุฒิธรรม กรุงเทพฯ
 • 2. ผการัตน์ เลื่อนสกุล ชัยนาท
 • 3. วิไลลักษณ์ โกวิทยากร กรุงเทพฯ
 • 4. วรินทร เธียรไชยวรรณ นนทบุรี
 • 5. จุฑากรณ์ จิรัฐิติกานต์ สงขลา

สอนไพ่ทาโรต์นางในวรรณคดีไทย 1 คอร์สตัวต่อตัวฟรี กับอาจารย์เอก อริย์ธัช จำนวน 5 รางวัล

 • 1. นภาภรณ์ เจียเจริญ กรุงเทพฯ
 • 2. ภูมิพัฒน์ วัฒนจริยา กรุงเทพฯ
 • 3. ณฐมน ศรีสำราญ กรุงเทพฯ
 • 4. ปาริฉัตร ภู่พิสิฐ เชียงใหม่
 • 5. นวรัตน์ ว่องกสิกรน์ กรุงเทพฯ

พยากรณ์ดวงชะตาชีวิตในปีหน้า พร้อมชี้ช่องรวย กับอาจารย์กชกร พรมไชย (ทางโทรศัพท์จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ยุวารินทร์ ธนกัญญา กรุงเทพฯ
 • 2. นันทินี จันทรรัตโนทัย กรุงเทพฯ
 • 3. สุพิศ ว่าวภู่ นครปฐม
 • 4. ณสรวง ชูครุฐ นครศรีธรรมราช
 • 5. อริสา ทิมเทพย์ กรุงเทพฯ

ปรึกษาฮวงจุ้ยจิตใต้สำนึกฟรี กับซินแสเมย์ภารุดารัศมิ์ เบญญาจินดาพิศุทธ์ พร้อมรับเครื่องรางเสริมดวงความรัก จำนวน 5 รางวัล

 • 1. นฤมล มุสิกรัตน์ อยุธยา
 • 2. ดุลรดา นิรัชธนกุล สมุทรปราการ
 • 3. พัทธนันท์ สิริธนบดี กรุงเทพฯ
 • 4. พัชรี รัตนปริญญา นนทบุรี
 • 5. ศรินทิพย์ วรรณบุญศิริ กรุงเทพฯ

ปรึกษาดวงด้านเศรษฐกิจ การลงทุนฟรี กับอาจารย์ชูศักดิ์ ขงธนะพิพัฒน์ จำนวน 3 รางวัล

 • 1. ประภาพร เชิดโคกสูง กรุงเทพฯ
 • 2. มาลัย ผ่องใส นนทบุรี
 • 3. พงศ์วณัฐ วรรณบุญศิริ กรุงเทพฯ

ให้เลือกระหว่างพยากรณ์ดวงชะตา เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ฟรี จำนวน 2 รางวัล หรือ ทัวร์บุญวันเดย์ทริปฟรี จำนวน 2 ที่นั่ง กับธนพล จุฑามงคลชัย และหมอดูเว็บญาณเทพ

 • 1. กชกร สิริประเสริฐ นครนายก
 • 2. วุฒิไกร ไชยรบ ขอนแก่น

พยากรณ์ดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีจิตสัมผัสฟรี กับหมอที่รักรัญชน์มัย นิธิสุวัตถิยกุล จำนวน 5 รางวัล

 • 1. สุรีย์รัตน์ อำพันสุข สงขลา
 • 2. ฉันทนา ปราชญาพร สมุทรปราการ
 • 3. ปนธร วรินทานนท์ กรุงเทพฯ
 • 4. ณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ กรุงเทพฯ
 • 5. ดาริกา ดวงราศรี เชียงใหม่

ตรวจกรรม + สื่อเจ้าที่ฟรี กับสุระประภา กรุดทอง จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ชมจันทร์ ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ
 • 2. จันทนา ธนะธนิต กรุงเทพฯ
 • 3. สุพิชฌาย์ แก้วขาว สิงห์บุรี
 • 4. นภาพร ตระการโภคา กรุงเทพฯ
 • 5. วิมลรัตน์ พงศ์สถากร กรุงเทพฯ

ดูไพ่ยิปซี กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร ภายใน 30 นาที จำนวน 1 รางวัล

 • 1. กนกพร สมวันดี นนทบุรี

พยากรณ์ดวงชะตาด้วยหัตถศาสตร์ฟรี กับหมอดูไฮโซ โปรไฟล์เพียบ มงคล รอดเที่ยงธรรม 

จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ศิรินันท์ พรหมเทศ กำแพงเพชร
 • 2. จาริมา ทรงสอางค์ กรุงเทพฯ
 • 3. ลัทธิจิตร มีรักษ์ นนทบุรี
 • 4. ปาณิสรา วังสุนทะ เชียงใหม่
 • 5. กนก อ่องสกุล กรุงเทพฯ

ปรึกษาฮวงจุ้ยตั้งแต่ต้นจนเปิดกิจการฟรี (ภายในกรุงเทพฯกับอาจารย์ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์  หรือหมอดอน จำนวน 1 รางวัล

 • 1. ธัญพร รุ่งวรานนท์ สมุทรสาคร

ปรึกษาและออกแบบตัวเลขฟรี กับแมนการิน ศตายุส์ จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ศุภกร เบญจโชคศิริกุล ชุมพร
 • 2. ณัฐพล ป้อมศิลา อยุธยา
 • 3. วาสนา ตังคโณบล อุบลราชธานี
 • 4. พจนันท์ ใจรักธรรม กรุงเทพฯ
 • 5. เสาวลักษณ์ ทุมมี สมุทรสาคร

เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิต กับดร.ไก่มัณฑนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี พร้อมซิมเปลี่ยนชีวิต รางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • 1. ศศิรัศมิ์ ฉัตรอมรธนาโชติ นครราชสีมา
 • 2. นุจรินทร์ แซ่เฮง ระยอง
 • 3. กนกนาถ พิพัฒนมงคล นนทบุรี
 • 4. ภาศิกา เพ็ญวารี อยุธยา
 • 5. กนกนวล อัครัชธรรม กรุงเทพฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แพรว Fortune 2016’

ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จากแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไหว้พระในเส้นทางที่คุณปรารถนา 7 ประเทศ จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ติดต่อ 02-422-9999 ต่อ 4319

 • 1. จีน: คุณวิภานันท์ ฤทธิ์เรืองเลิศ กรุงเทพฯ
 • 2. ญี่ปุ่น: คุณสาตะรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรุงเทพฯ
 • 3. มาเก๊า: คุณกนกนวล อัครัชธรรม กรุงเทพฯ
 • 4. สิงคโปร์: คุณอนงค์ ชินนาพันธ์ ปทุมธานี
 • 5. เกาหลี: คุณสุรีรัตน์ อำพันสุข สงขลา
 • 6. พม่า: คุณธนัชพร โชติชนาวงศ์ ฉะเชิงเทรา
 • 7. ฮ่องกง: คุณวัฒนาพร วัฒนสมบัติ เชียงใหม่

Praew Recommend

keyboard_arrow_up