ดูดวง เจาะลึกช่วงเดือน ‘รุ่ง-ร่วง’ ทั้ง 12 ราศี เดือนไหนดี เดือนไหนต้องระวัง!

ดูดวง เจาะลึกช่วงเดือน ‘รุ่ง-ร่วง’ ทั้ง 12 ราศี ดวงชะตาของแต่ละราศีย่อมมีช่วงเวลาที่ดีและแตกต่างกันไป เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงสงกรานต์และต่อจากนี้ ราศีใดดวงดีเดือนไหน และดวงตกเดือนไหน ติดตามได้ที่นี่เลย

ราศีเมษ

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางเมษายน – กลางพฤษภาคม : ได้รับเกียรติ การยกย่องจากผู้ใหญ่และสังคม มีความภูมิใจในตัวเอง
2. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : มีลาภจากการลงทุนความรักหวานชื่น
3. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : การงานดีมาก ประสบความสำเร็จและได้เลื่อนตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : จะเครียดเรื่องงานและได้เดินทางไกล ให้ระวังสุขภาพ เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือผ่าตัด
2. ปลายมีนาคม – กลางสิงหาคม : งานเผชิญปัญหาอุปสรรคถอยหลัง ล่าช้า รวมไปถึงปัญหาการเงินของคู่ครองหรือหุ้นส่วน
3. ต้นกรกฎาคม – กลางสิงหาคม : ระวังอุบัติเหตุที่ศีรษะใบหน้า อาการเจ็บป่วย หรือเจอเหตุการณ์ไม่คาดหมาย
4. กลางตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน : ได้เดินทางไกลแบบไม่คาดหมาย ต้องไปลำบากในต่างแดน ต่างถิ่น

ราศีพฤษภ

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางมีนาคม – ปลายเมษายน : การงานดี ประสบความสำเร็จ และได้ลาภใหญ่
2. กลางสิงหาคม – สิ้นปี : มีคู่ ได้ลูก และมีลาภจากการเสี่ยงโชค ลงทุน (พื้นดวงต้องเอื้อ)
3. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : ได้เดินทางไปต่างประเทศมีโชคจากผู้ใหญ่ – แดนไกล
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ระวังปัญหาขัดแย้งทะเลาะกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน มีเรื่องเครียด เจ็บป่วย และเกณฑ์อุบัติเหตุ
2. ปลายมีนาคม – กลางสิงหาคม : งานเจอปัญหาอุปสรรคลาภผลจากคู่ครอง หุ้นส่วนจะล่าช้าติดขัด
3. ปลายพฤษภาคม -กลางมิถุนายน : เจ็บป่วยภูมิแพ้ หู คอ จมูก ส่วนการเงินฝืดเคือง รั่วไหลต้องระวังการใช้จ่าย
4. กลางตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน : ขัดแย้งเรื่องเงินกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน ระวังอุบัติเหตุที่สะโพกและหมอนรองกระดูก

ราศีเมถุน

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางมกราคม – กลางกมุ ภาพนั ธ์ : ความรกั สดชนื่ การเงนิ ดีมีลาภลอย
2. เดือนเมษายน : การเงินดี ความรักดีมาก มีเกณฑ์แต่งงานส่วนงานได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่
3. กลางกันยายน – กลางตุลาคม : มีลาภลอยจากการเสี่ยงโชคและเป็นโอกาสดีในการลงทุน
4. เดือนพฤศจิกายน : มีโชคลาภจากคู่ครอง หุ้นส่วน ส่วนความรักหวานชื่นถึงขั้นแต่งงาน
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. เดือนมกราคม : จิตใจฟุ้งซ่าน ชีวิตวุ่นวาย ขัดแย้งกับคู่ครอง หุ้นส่วนเรื่องเงิน มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ระวังหนี้สิน คดีความและเพื่อนร่วมงาน บริวารสร้างปัญหาระวังเจ็บป่วยที่แขน ไหล่ บ่า
3. ปลายมีนาคม -กลางสิงหาคม : ระวังคดีความกับหุ้นส่วนเรื่องผลประโยชน์ ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน และสุขภาพไม่แข็งแรง
4. กลางกันยายน – ปลายตุลาคม : เครียด ขัดแย้งกับคู่ครองและหุ้นส่วน การงานเจออุปสรรคไม่คาดหมาย

ราศีกรกฎ

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางกุมภาพันธ์ – กลางมีนาคม : มีเกณฑ์พบรัก มีคู่ลาภลอยจากเพศตรงข้าม ได้อสังหาริมทรัพย์
2. เดือนเมษายน : เดินทางต่างประเทศ โชคลาภจากผู้ใหญ่แดนไกล
3. กลางสิงหาคม – กลางกันยายน : ได้ลูก ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค การงานก้าวหน้า ได้เกียรติ มีชื่อเสียง
4. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : การงานดีมาก ได้เลื่อนตำแหน่ง มีลาภผลจากการลงทุน
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : สุขภาพอ่อนแอ เจอปัญหาการเงินของคู่ครอง หุ้นส่วน ขัดแย้งเรื่องมรดก สินสมรส
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : บุตรหลานสร้างปัญหา การลงทุนผิดพลาด การงานติดขัดชะงักงัน
3. ปลายมีนาคม – กลางสิงหาคม : ระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองและหุ้นส่วน การลงทุนล่าช้า ติดขัด การเงินของคู่ครองและหุ้นส่วนเกิดสะดุด ฝืดเคือง
4. กลางตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน : เพื่อนร่วมงานและบริวารสร้างปัญหา มีเกณฑ์เดินทางไกลไปทำงานแบบไม่คาดหมาย

ราศีสิงห์

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. เดือนมีนาคม : ความรักหวานชื่น และเป็นช่วงที่เหมาะเจรจาการค้า ธุรกิจ การงานราบรื่นดี
2. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : แต่งงาน มีลูก รับมรดกและได้ผลประโยชน์จากคู่ครองหรือหุ้นส่วน
3. กลางสิงหาคม – กลางกันยายน : มีเกณฑ์เดินทางไกลขึ้นบ้านใหม่ และได้อสังหาริมทรัพย์จากผู้ใหญ่
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : ขัดแย้งกับคู่ครอง หุ้นส่วนบางคนหย่าร้าง คดีความเรื่องผลประโยชน์กับหุ้นส่วน หนี้สินจากลูกค้าหรือคู่ค้าเจ็บป่วยใหญ่ เสียหายจากการลงทุน
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักอาศัย มีปัญหากับสมาชิกในครอบครัว ขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์
3. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม :ขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน มีหนี้สินก้อนใหญ่จากอสังหาริมทรัพย์
4. ต้นกันยายน – ต้นตุลาคม :ระวังสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและระบบโลหิต ความเครียด เกิดความขัดแย้ง
กับคู่ครอง หุ้นส่วน

ราศีกันย์

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. เดือนเมษายน : ความรักหวานชื่น การเงินดี คู่ครองและหุ้นส่วนให้ลาภ โชคดีจากผู้ใหญ่แดนไกล
2. กลางพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม : เดินทางไปต่างประเทศการเงินคล่องตัว งานก้าวหน้า ได้เลื่อนตำแหน่ง
3. กลางสิงหาคม – สิ้นปี : ได้คบหาเพศตรงข้าม มีเกณฑ์แต่งงานและได้อสังหาริมทรัพย์
4. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : ได้รับมรดก สินสมรสหุ้นส่วนให้เงินมาลงทุน
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ปลายเมษายน – ปลายพฤษภาคม : เครยี ด ฟงุ้ ซา่ นสุขภาพไม่แข็งแรง ปวดศีรษะ ไมเกรน
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ขัดแย้งกับพี่น้อง เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง ต้องระวังเอกสารสัญญาทางการเงินกับหุ้นส่วน คู่ค้า และลูกค้า
3. กลางกันยายน – กลางตุลาคม : มีเกณฑ์เจ็บป่วยใหญ่และต้องเสียทรัพย์ ชำระหนี้สินมีศัตรูลับก่อกวน
4. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : เสียหายจากการลงทุนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจากบุตรหลาน

ราศีตุล

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : ได้เจอเพื่อนใหม่ มีคู่และได้ลาภจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
2. กลางมิถุนายน – สิ้นกรกฎาคม : เดินทางต่างประเทศหรือศึกษาต่อแดนไกล การงานก้าวหน้า ได้เลื่อนตำแหน่ง
3. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : มีลาภผลจากอสังหา-ริมทรัพย์ ส่วนคู่ครองได้เลื่อนตำแหน่ง และหุ้นส่วนให้ลาภ
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ขัดแย้งเรื่องเงินทองกับคู่ครองและหุ้นส่วน อสังหาริมทรัพย์พาเสียทรัพย์ เกิดปัญหามรดกสินสมรส และมีอาการเจ็บป่วยที่ศีรษะหรือคอ
2. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม : เสียเงินกับที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว การลงทุนเสียหาย
3. ปลายพฤษภาคม – ปลายมิถุนายน :สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นภูมิแพ้หู คอ จมูกส่วนการเงินคู่ครอง หุ้นส่วนเกิดการฝืดเคืองและรั่วไหล
4. ปลายสิงหาคม -กลางกันยายน : เดิน-ทางไกล เจ็บป่วยบ่อย มีเกณฑ์ไปลำบากต่างแดนเกิดภาระการเงินจากคู่ครอง

ราศีพิจิก

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. เดือนเมษายน : มีลูก และมีโอกาสดีในการลงทุน ได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
2. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : งานก้าวหน้า ได้เลื่อนตำแหน่ง รับทรัพย์ก้อนใหญ่จากหน้าที่การงาน
3. กลางกรกฎาคม – กลางกันยายน : ไปดูงานต่างประเทศผู้ใหญ่สนับสนุน และได้เกียรติยศชื่อเสียง
4. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : เกณฑ์เดินทางบ่อยและเป็นโอกาสดีที่จะเจรจาติดต่อธุรกิจการงาน
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : มีปัญหาที่อยู่อาศัยและผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในบ้านต้องระวังสุขภาพให้ดี
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : เครียดใจร้อน วู่วาม มีเกณฑ์เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ ใบหน้า และเดือดร้อนใจจากสมาชิกในครอบครัว มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน บริวาร
3. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม : มีภาระจากผู้สูงอายุ ต่อเติมซ่อมแซมบ้านและปัญหาจากพี่น้อง
4. กลางพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : ระวังสุขภาพผู้สูงอายุในบ้านเปลี่ยนแปลง มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่
เครียด และเจ็บป่วย

ราศีธนู

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางเมษายน – กลางพฤษภาคม : มีลาภจากการลงทุนผู้ใหญ่สนับสนุน และมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ
2. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : ศึกษาต่อและได้โชคลาภจากแดนไกล มีความก้าวหน้าในชีวิต ได้เลื่อนตำแหน่ง
3. กลางมิถุนายน – กลางกรกฎาคม : ความรักหวานชื่น มีคู่และมีลาภผลจากเพศตรงข้าม
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมกราคม – ต้นพฤษภาคม : ชีวิตติดขัด ทำอะไรไม่ค่อยก้าวหน้า ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน ต้องตั้งสติให้ดี
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : การลงทุนเสียหายและเสียทรัพย์เพราะเสี่ยงโชค เกิดปัญหาการเงินกับพี่น้อง ศัตรูลับก่อกวน มีอาการเจ็บป่วยที่ท้องน้อย
3. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม : การเงินรั่วไหล ฝืดเคืองไม่ใช่เวลาดีที่จะลงทุน สำหรับผู้ป่วยอาจต้องผ่าตัดใหญ่
4. เดือนตุลาคม : เครียดและใจร้อน วู่วามอาจเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ ใบหน้า บาดเจ็บที่หมอนรองกระดูก สะโพก และก้นกบ

ราศีมังกร

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. กลางมีนาคม – กลางเมษายน : การเงินดีมาก คู่ครองหุ้นส่วนให้ลาภ และได้รับมรดก
2. กลางพฤษภาคม – กลางมิถุนายน : มีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม มีลูก และลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
3. กลางสิงหาคม – สิ้นปี : มีลาภผลจากแดนไกล ผู้ใหญ่ให้ลาภ และได้เดินทางต่างประเทศ
4. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : มีลาภผลจากอสังหา-ริมทรัพย์ หรือได้รับอสังหาริมทรัพย์
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : เสียเงินก้อนใหญ่ ภาระจากบ้านที่อยู่อาศัย เกิดปัญหาเรื่องมรดก สินสมรส
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : ต่อเติมซ่อมแซมบ้านเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขัดแย้งกับพรรคพวกเพื่อนฝูง
3. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม : ชีวิตติดขัดทำอะไรไม่เกิดผล ลาภผลล่าช้า มีเกณฑ์ต้อง
เลื่อนออกไป
4 . กลางพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : ปัญหาสุขภาพหัวใจ ระบบโลหิต และเกิดการขัดแย้งกับผู้สูงอายุ
การเงินคู่ครองและหุ้นส่วนเสียหาย มีปัญหามรดก

ราศีกุมภ์

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. เดือนมีนาคม : ความรักหวานชื่น มีเกณฑ์แต่งงาน และได้ลาภผลจากคู่ครอง หุ้นส่วน ได้รับอสังหาริมทรัพย์
2. เดือนเมษายน : การเงินดี อสังหาริมทรัพย์ให้ลาภผลและได้โชคลาภจากแดนไกล
3. กลางพฤษภาคม – กลางสิงหาคม : มีคู่และได้ลาภจากเพศตรงข้ามและพรรคพวกเพื่อนฝูง
4. กลางกันยายน – กลางตุลาคม : มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศผู้ใหญ่จะให้ลาภและโชคลาภจากแดนไกล
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : เครียด จิตตก สุขภาพไม่ดีการเงินรั่วไหลและมีปัญหามาก โชคลาภหลุดลอย
2. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : งานติดขัด มีปัญหากับเจ้านาย ติดต่องานเจออุปสรรค และขัดแย้งเรื่องงานกับพี่น้อง
3. ปลายมีนาคม – ปลายสิงหาคม :ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน การงานล่าช้า ยิ่งอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ค้าขายเครื่องจักรกลจะเหนื่อยหนัก
4. เดือนกันยายน : สับสนกับตัวเอง งานมีปัญหา อาจเปลี่ยนงาน การเงินย่ำแย่รั่วไหลมาก
สุขภาพเป็นภูมิแพ้ หู คอ จมูก

ราศีมีน

ดูดวง

ช่วงเวลาที่ดี
1. เดือนเมษายน : ได้ลาภผลจากคู่ครอง หุ้นส่วน และได้รับมรดก สินสมรส
2. ปลายสงิ หาคม – กลางกันยายน : ความรกั หวานชนื่ มเี กณฑ์แต่งงาน ได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามและสินสมรส
3. ต้นพฤศจิกายน – กลางธันวาคม : การเงินดีมาก มีลาภผลจากแดนไกล และได้ลาภจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
ช่วงเวลาที่ควรระวัง
1. ต้นมีนาคม – ต้นเมษายน : ระวังปัญหาสุขภาพ หัวใจและระบบโลหิต การงานเจออุปสรรค เพราะศัตรูลับเล่นงาน
2. ต้นมกราคม – ต้นพฤษภาคม : ชีวิตติดขัด งานไม่ก้าวหน้าเจออุปสรรคจากผู้ร่วมงาน ระวังโรคระบบทางเดินอาหาร
3. กลางเมษายน – ปลายมิถุนายน : การเงินฝืดเคือง ล่าช้า ไม่ได้ตามเป้า มี
เกณฑ์ไปลำบากต่างแดน และขัดแย้งกับเจ้านาย
4. ปลายมีนาคม -ปลายสิงหาคม : ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน ลาภผลต่าง ๆ จะล่าช้าหรือเลื่อนไป ควรดูแลสุขภาพของพ่อ

 

พยากรณ์ : ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์

ที่มา : นิตยสารแพรวฟอร์จูน 2559

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up