เผยข้อมูล ผู้สูงวัย ยกให้บรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนเรื่องวัยเป็นเพียงตัวเลข

เผยข้อมูล ผู้สูงวัย คำนึงถึงบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญขนาดนี้เลย!

ผู้สูงวัย ในประเทศไทยจะมีจำนวนสูงถึงประมาณ 14 ล้านคนในอีกแปดปีข้างหน้า* และเป็นที่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดังนั้นภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชิวิตประจำวันจึงต้องเริ่มหันมาทำความเข้าใจถึงความสนใจและความต้องการเฉพาะตัวของคนวัยดังกล่าว เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการพวกเขาได้อย่างตรงจุด

เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะผู้นำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ได้ทำการศึกษาถึงคุณลักษณะและความต้องการอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ และพบว่าพวกเขามีวินัยในการดูแลตนเองสูง ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มักให้ความสำคัญกับครอบครัว ทั้งยังชอบออกกำลังกาย นิยมการท่องเที่ยว สนใจเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังพร้อมจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงจุดมากกว่าลูกค้ากลุ่มอายุอื่นๆ ผลการสำรวจพบว่าผู้สูงวัยมองหาบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติ 5 อย่างดังนี้ 1. ฝาบิดเปิดง่าย ลดแรงบิด หรือฉีกเปิดได้ง่าย ไร้ขอบคม 2.บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบา จับถนัดมือ ถือง่าย 3.บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ เก็บรักษาสินค้าไว้ได้นาน 4.ฉลากตัวใหญ่อ่านง่าย และ 5.แสดงข้อมูลทางโภชนาการชัดเจน บริษัทฯจึงได้คิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ง่ายต่อการบริโภคและทำให้เรื่องวัยเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างแท้จริง

เราเชื่อว่านวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญต่อวัย เอื้อต่อการใช้งานตามสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องสำคัญต่อใจ นั่นคือ ใช้แล้วสบายใจและไม่ทำให้รู้สึกว่าอายุมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เราได้ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์และร่วมงานกับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าพวกเขามาเป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่การเพิ่มและเน้นประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่นเครื่องดื่มที่ผสมวิตามิน น้ำผัก น้ำผลไม้คั้นสด 100% การร่วมพัฒนาคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังมาแรงอย่าง นมอัลมอนด์ และโยเกิร์ตข้นพร้อมดื่ม โดยเครื่องดื่มเหล่านี้ถูกผลิตและบรรจุด้วยกรรมวิธีปลอดเชื้อ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ระบบยูเอชที (Ultra-High Temperature) ซึ่งช่วยเก็บรักษาคุณค่าสารอาหารในกล่องได้นานหลายเดือน โดยปราศจากวัตถุกันเสีย ช่วยลดความถี่ในการเดินทางไปซื้อของให้แก่ผู้สูงอายุ ล่าสุดเรามีนวัตกรรมการบรรจุอาหารพร้อมปรุงในกล่องของเรา ซึ่งมีน้ำหนักเบา ไม่ต้องออกแรงมากในการเปิด ปลอดการปนเปื้อน นอกจากนั้นพื้นที่บนกล่องยังเอื้อต่อการพิมพ์ฉลากและข้อมูลสำคัญต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้สูงวัยอีกด้วย

ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เต็ดตรา แพ้ค เชื่อว่าทั้งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่เฉพาะกับผู้บริโภคกลุ่มสูงวัยแต่กับทุกช่วงอายุ ฉะนั้น ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มบรรจุกล่องครั้งต่อไป ลองมองหาโลโก้เต็ดตรา แพ้ค

ก็จะมั่นใจได้ว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องทุกคุณค่าและพร้อมเดินหน้าพัฒนาควบคู่ไปกับสังคมไทย

*คำจำกัดความของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น ผู้สูงวัย คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

**ผลการสำรวจครั้งล่าสุด อ้างอิงจาก http://www.thaihealth.or.th

keyboard_arrow_up