เรื่องเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนได้ก็ดีกับสุขภาพเรื่องเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนได้ก็ดีกับสุขภาพ

เรื่อง : ไซเบอร์เกิร์ล

พฤติกรรมการดำเนินชีวิตบางอย่าง หากปรับเปลี่ยนได้ก็ดีกับสุขภาพของคุณเอง เช่น

• เปลี่ยน การนั่งทำงาน เป็น ลุกขึ้นยืนบ้าง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up