ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลกระบอกน้ำจาก 34 ศิลปิน PRAEW CHARITY 2022 “All For Love”

นิตยสารแพรว ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ และร่วมทำบุญกับ โครงการ PRAEW CHARITY 2022 “All For Love” ประมูลขวดน้ำใบพิเศษที่วาดโดย 34 หนุ่มฮ็อต!

เพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมด ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ผ่านโครงการแพรวแชริตี้ มอบให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่ประมูลได้ ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 18:00 น. โดยโอนเงินเข้าบัญชี

            ชื่อบัญชี โครงการแพรวแชริตี้ โดยบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

            ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 047-2-93300-0

The auction winner have to make a full amount payment by 6:00 PM of 5 October 2022 by bank transfer in THAI BAHT.

            Bank Account Name : PRAEW CHARITY PROJECT by Amarin Printing and Publishing PLC

            Kasikornbank (K-bank), Bang Yee Kan Branch,

Saving Account Number 047-2-93300-0

*** หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ E-mail : [email protected]

After the payment is transferred, please submit a transfer slip with the bidder full name, surname, telephone number and a copied of Identification card (or a copied of passport) via E-mail : [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลกระบอกน้ำจาก 34 ศิลปิน PRAEW CHARITY 2022 “All For Love”

กระบอกน้ำของ เป๊ก – ผลิตโชค

ผู้ชนะประมูล     Best Vita          ราคาประมูล      71,702 บาท

** เป๊ก ผลิตโชค และแฟนคลับ ร่วมสมทบทุนเพิ่ม จำนวน 41,702 บาท **

กระบอกน้ำของ เปรม – วรุศ 

ผู้ชนะประมูล     อิสราภรณ์ รัศมีเอกลักษณ์          ราคาประมูล      52,000 บาท

กระบอกน้ำของ บุ๋น – นพณัฐ 

ผู้ชนะประมูล     ณัฐรินทร์ กนกสุนทรรัตน์ ราคาประมูล      51,000 บาท

กระบอกน้ำของ วอร์ – วนรัตน์

ผู้ชนะประมูล     Mathuros Srabutdee    ราคาประมูล      32,000 บาท

กระบอกน้ำของ ซี – พฤกษ์

ผู้ชนะประมูล     Wei Wang        ราคาประมูล      30,000 บาท

กระบอกน้ำของ นุนิว – ชวรินทร์

ผู้ชนะประมูล     Wei Wang        ราคาประมูล      30,000 บาท

กระบอกน้ำของ ไบร์ท – วชิรวิชญ์

ผู้ชนะประมูล     Kongtong Baiyoke       ราคาประมูล      22,000 บาท

กระบอกน้ำของ มิว – ศุภศิษฏ์

ผู้ชนะประมูล     Udomsri Stangthong   ราคาประมูล      20,000 บาท

กระบอกน้ำของ เจฟ ซาเตอร์

ผู้ชนะประมูล     พลอยรุ้ง ศรีสมเพชร       ราคาประมูล      19,000 บาท

กระบอกน้ำของ หยิ่น – อานันท์

ผู้ชนะประมูล     จารุวรรณ สมบูรณ์         ราคาประมูล      15,000 บาท

กระบอกน้ำของ แจ๊คกี้ TRINITY 

ผู้ชนะประมูล     ปวีณา ปัญโญเหียง        ราคาประมูล      15,000 บาท

กระบอกน้ำของ เพิร์ธ – ธนพนธ์ 

ผู้ชนะประมูล     วิมล หาญพานิชกิจการ   ราคาประมูล      15,000 บาท

กระบอกน้ำของ จิมมี่ – จิตรพล

ผู้ชนะประมูล     อมราพร ธาราแดน        ราคาประมูล      12,008 บาท

กระบอกน้ำของ ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย

ผู้ชนะประมูล     KANISTHA THAMWIJIT          ราคาประมูล      12,000 บาท

กระบอกน้ำของ จุง – อาเชน

ผู้ชนะประมูล     Algi Alfianto              ราคาประมูล      11,000 บาท

กระบอกน้ำของ ปอร์เช่ TRINITY  

ผู้ชนะประมูล     รติ เผ่าบรรจง     ราคาประมูล      10,100 บาท

กระบอกน้ำของ ทะเล สงวนดีกุล 

ผู้ชนะประมูล     Sittisak Niamhom         ราคาประมูล      10,000 บาท

กระบอกน้ำของ ภูวิน – ภูวินทร์

ผู้ชนะประมูล     วราลี จิรชัยศรี    ราคาประมูล      10,000 บาท

กระบอกน้ำของ นีโอ – ตรัย

ผู้ชนะประมูล     ASUMI SAITO  ราคาประมูล      10,000 บาท

กระบอกน้ำของ ฟอส – จิรัชพงศ์

ผู้ชนะประมูล     Chayanon Chongprasert       ราคาประมูล      10,000 บาท

กระบอกน้ำของ พร้อม – ราชภัทร

ผู้ชนะประมูล     SUPAWAN PROMJAK ราคาประมูล      9,000 บาท

กระบอกน้ำของ ติวเตอร์ – กรภัทร์

ผู้ชนะประมูล     รัตน์สุดา สุโพธิแสง                     ราคาประมูล      9,000 บาท

กระบอกน้ำของ ซี – ทวินันท์ 

ผู้ชนะประมูล     ณิชาภัทร นิยมทอง       ราคาประมูล      9,000 บาท

กระบอกน้ำของ เติร์ด TRINITY   

ผู้ชนะประมูล     JIDAPA LOPHITHAKUDOM    ราคาประมูล      8,033 บาท

กระบอกน้ำของ ข้าวตัง – ธนวัฒน์

ผู้ชนะประมูล     วิลาสินี อััศวสุดสาคร      ราคาประมูล      7,003 บาท

กระบอกน้ำของ ยิม – ปริญญากรณ์

ผู้ชนะประมูล     รัตน์สุดา สุโพธิแสง                     ราคาประมูล      7,000 บาท

กระบอกน้ำของ เฟริสท์ – ฉลองรัฐ

ผู้ชนะประมูล     กรมธน ปุบผาโสมตระกูล ราคาประมูล      7,000 บาท

กระบอกน้ำของ ปอนด์ – ณราวิชญ์

ผู้ชนะประมูล     PutuAyuDian Argarini  ราคาประมูล      7,000 บาท

กระบอกน้ำของ เฟิร์ส – คณพันธ์

ผู้ชนะประมูล     วิลาสินี อััศวสุดสาคร      ราคาประมูล      7,000 บาท

กระบอกน้ำของ บอนซ์ – ณดล

ผู้ชนะประมูล     Kanwicharaya Chantalert        ราคาประมูล      6,009 บาท

กระบอกน้ำของ จา – พชร 

ผู้ชนะประมูล     Prapa Anandomrongrat           ราคาประมูล      6,000 บาท

กระบอกน้ำของ จอส – เวอาห์

ผู้ชนะประมูล     รติ เผ่าบรรจง     ราคาประมูล      6,000 บาท

กระบอกน้ำของ หลุยส์ ธณวิน

ผู้ชนะประมูล     ศกลวรรณ ฤทธิ์เจริญ      ราคาประมูล      6,000 บาท

กระบอกน้ำของ บุ๊ค – กษิดิ์เดช

ผู้ชนะประมูล     xinyi wu          ราคาประมูล      6,000 บาท

Praew Recommend

keyboard_arrow_up