เผยโฉมหน้านักแสดงโขนเลือดใหม่ ฝ่าฟันการคัดเลือกกว่า ๗๐๐ ชีวิต ในตอนล่าสุด “พิเภกสวามิภักดิ์”

เผยโฉมหน้านักแสดงโขนเลือดใหม่ ฝ่าฟันการคัดเลือกกว่า ๗๐๐ ชีวิต ในตอนล่าสุด “พิเภกสวามิภักดิ์”
เผยโฉมหน้านักแสดงโขนเลือดใหม่ ฝ่าฟันการคัดเลือกกว่า ๗๐๐ ชีวิต ในตอนล่าสุด “พิเภกสวามิภักดิ์”

เป็นประจำทุกปี ที่เหล่าเยาวชนไทยผู้มีใจรักวัฒนธรรม ต่างเฝ้าฝึกปรือฝีมือและรอคอยช่วงเวลาในการเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ขึ้นเป็นประจำ

โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ กำหนดจัดแสดง ตอน“พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่จากเยาวชนผู้ให้ความสนใจที่สมัครเข้ามาถึง ๗๗๒ คนจนผ่านมาถึงการคัดเลือกในรอบสุดท้ายและประกาศผลได้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใจรักโขน ทั้งสิ้น ๒๖ คน (ละครพระ ๕ คน, ละครนาง ๕ คน, โขนพระ ๕ คน, โขนลิง ๕ คน และโขนยักษ์ ๖ คน) 

(25) นักแสดงที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ของทุกตัวละคร โขนพระ, ละครพระ, ละครนาง, โขนลิง และโขนยักษ์นักแสดงที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ของทุกตัวละคร โขนพระ, ละครพระ, ละครนาง, โขนลิง และโขนยักษ์

ลำดับที่ 1 โขนพระ – ธนพล สุขสมรูป อายุ 19 ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่ 1 ละครพระ – ณัฐพร แก้วจันทร์ อายุ 18 ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ลำดับที่ 1 ละครนาง – สุพรรษา จำเมือง อายุ 16 ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ลำดับที่ 1 โขนลิง – นฤตย์ ทองอร่าม อายุ 20 ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่ 1 โขนยักษ์ – ญาณวุฒิ ไตรสุวรรณ อายุ 19 ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(15) เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกแสดงเป็นตัวละครนาง
เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกแสดงเป็นตัวละครนาง
ละครพระที่ได้รับคัดเลือก
ละครพระที่ได้รับคัดเลือก
นักแสดงโขนพระที่ได้รับการคัดเลือก
นักแสดงโขนพระที่ได้รับการคัดเลือก
นักแสดงโขนยักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือก
นักแสดงโขนยักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือก
นักแสดงโขนลิง ที่ได้รับการคัดเลือก
นักแสดงโขนลิง ที่ได้รับการคัดเลือก

บรรยากาศในการคัดเลือก ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านเข้ารอบต้องแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ความสามารถในการตีบทและการใช้บทของแต่ละตัวละคร รวมถึงการตอบคำถามและการแสดงทัศนคติทางด้านนาฏศิลป์ ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ

สำหรับ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตอน“พิเภกสวามิภักดิ์” กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ธันวาคม ๒๕๕๙ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงโดย : saipiroon_แพรวดอทคอม

 

keyboard_arrow_up