ชวนเที่ยวรับร้อนที่พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง : มฤคทายวัน

ชวนเที่ยวรับร้อนที่พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง : มฤคทายวัน
ชวนเที่ยวรับร้อนที่พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง : มฤคทายวัน

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก  แถมเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน  จึงอยากชวนทุกคนที่มีความรัก และกำลังหาสถานที่เที่ยวพักผ่อน เพื่อเติมเต็มความรักให้เปี่ยมล้นมากขึ้นในช่วงวีคเอ็นด์นี้   ใครชอบบรรยากาศทะเล และกำลังจะไปแถวทะเลย่านชะอำหรือหัวหิน  หากมีเวลาก็ขอแนะนำให้แวะเข้าไปชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์เก่าแก่งดงาม และมีตำนานน่าสนใจ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวจัด เป็นพระราชวังที่มีความเรียบง่ายที่สุด  สร้างตามพระราชประสงค์ของพระองค์เองเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์จนเกินไป  โดยพระองค์เสด็จมาประทับ ณ พระราชนิเวศน์แห่งนี้สองครั้ง  ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2467  เป็นเวลา 3 เดือน  และครั้งที่สองในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นก็ไม่ได้เสด็จมาประทับอีกเลย…

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์แห่งนี้ มีตำนานที่เล่าขานสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี ทรงพระครรภ์นั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญยิ่ง  ด้วยทรงมุ่งหวังว่า จะทรงมีพระราชปิโยรส แต่ความหวังทั้งมวลก็สิ้นสลาย  เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ ไม่สามารถมีพระประสูติกาลได้   ยามนั้นพระองค์ท่านทรงอภิบาลพระมเหสีด้วยน้ำพระทัยเป็นห่วงและเศร้าโทมนัส  ณ  พระราชนิเวศน์แห่งนี้

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

อย่างไรก็ดี พระราชนิเวศน์ยังเป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง บังเกิดพระราชประดิพัทธ์ในความรักครั้งต่อมากับคุณสุวัทนา   ซึ่งต่อมาทรงสถาปนาเป็นเจ้าจอมสุวัทนา และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตามลำดับ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ  ณ  พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา  พระวรราชเทวี  ซึ่งมีพระครรภ์พระหน่ออีกครั้ง  ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2468  การเสด็จครั้งนี้  เสมือนหนึ่งการเสด็จฯมา  เพื่ออำลาพระราชนิเวศน์ที่ทรงรักโดยแท้ เพราะเมื่อเสด็จกลับพระนคร   อีก 5 เดือนต่อมา  พระนางเจ้าสุวัทนาฯ มีพระประสูติการพระราชธิดาแล้ว วันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สวรรคต

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบัน  พระราชนิเวศน์ยังคงอยู่บนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นค่ายพระรามหก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อพระราชนิเวศน์ทรุดโทรมลงจนถึงขั้นปรักหักพัง  ความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่  พร้อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์  เพื่อเป็นกำลังหลักในการฟื้นฟูและพัฒนาพระราชนิเวศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

หากไปถึงแล้วสามารถขึ้นไปชมบนพระตำหนักได้  แต่ต้องซื้อบัตรต่างหาก และอนุญาตให้ขึ้นชมได้เพียงจำนวน 650 คนต่อวัน  เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ให้ตัวพระตำหนักที่เป็นไม้ไม่ทรุดโทรมเร็วเกินไป  ชายหาดแห่งนี้งดงาม  แต่ห้ามลงไปเล่นน้ำ  แค่เดินชมบรรยากาศก็เพียงพอแล้ว

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน
– วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น.
– ค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท รับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือถึง
ผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3250 8039

เรื่องและภาพ : ชวัลณัฏฐ

 

keyboard_arrow_up