เมเจอร์ออกมาตรการ social dinstance

โรงหนังคุมเข้ม ออกมาตรการ Social Distance รับมือโรคระบาด โควิด-19

เมเจอร์ออกมาตรการ social dinstance
เมเจอร์ออกมาตรการ social dinstance

ไวรัสระบาดรอบนี้ธุรกิจที่กระทบหนักพอๆ กับการท่องเที่ยวและสายการบิน ก็คือธุรกิจบันเทิงที่ตอนนี้ต่างเลื่อนกันแบบไม่มีกำหนด อีกทั้งในส่วนของธุรกิจโรงภาพยนตร์เองก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน ล่าสุดได้มีการ ใช้มาตรการ Social Distance หรือ Social Distancing คือ การรักษาระยะห่างทางสังคม โดยกำหนดให้ผู้ชมนั่งแถวเว้นแถว เว้นห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง  โดยไม่เกิน 50 ที่นั่งต่อโรง เพื่อป้องกันการแพร่ โรคระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ โรคระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด- 19  (COVID-19) ขั้นสูงสุด เป็นไปตามรูปแบบ “ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมภาพยนตร์ โดยตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป ด้วยการเว้นระยะห่างการนั่งชมภาพยนตร์ แบบแถวเว้นแถว และเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันไวรัส COVID -19 ขั้นสูงสุด ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา

โรงหนังคุมเข้ม ออกมาตรการ Social Distance รับมือโรคระบาด โควิด-19

เมเจอร์ออกมาตรการ social dinstance

ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังมีการออกมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล  ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดนับแต่มีการเริ่มแพร่ระบาด ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์ โดยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ อาทิ ราวจับประตู, ราวจับบันไดเลื่อน, ปุ่มกดลิฟต์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศและห้อง AHU ด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนทุกวัน การทำความสะอาดภายในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ให้บริการสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

แน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆ ก็ต้องรับมือกับวิกฤติไวรัสระบาดครั้งนี้ให้ได้ เพื่อเรียกความมั่นใจให้ผู้ที่มาใช้บริการไม่กังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อ เราทุกคนก็ได้แต่หวังว่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้จะผ่านไปโดยเร็ว

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!