“โชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส” เปิดตัวหลักสูตรระดับโลก เพื่อเด็กวัยแรกเรียน

วัยเด็กเป็นวัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ จึงนับเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นนอกจากความรักและการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจากพ่อแม่ผู้ปครองแล้ว การศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กๆ 

จากคำกล่าวของ ศ.ดร.เจมส์เจ เฮกแมน นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ว่า“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับลูกหลาน

งานนี้ แพรวดอทคอม จึงมีข่าวดีมาฝากสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนคุณภาพเกรดดีเยี่ยมและมีมาตรฐานระดับสากล เพราะล่าสุด โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก ได้เปิดตัวหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจ ด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ ให้กับเด็กวัยแรกเรียน

ดังนั้น โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส จึงนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทยที่นำหลักสูตรระดับสากลนี้มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กวัยแรกเรียนเลยทีเดียว ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งเป็นการสานต่อความสำเร็จในฐานะโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

อแมนดา เดนนิสสัน และ เคที่ ฮอลแลนด์

สำหรับหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ เป็นหลักสูตรที่มีการคิดค้นและต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการได้รับการวางรากฐานอย่างเหมาะสม และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่างๆ และทักษะการทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้ อแมนดา เดนนิสสัน ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส ได้พูดถึงการเปิดตัวหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) ไว้ว่า “โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กๆ อย่างรอบด้าน และเริ่มตั้งแต่วัยแรกเรียน เพราะซึบซับได้ดีกว่า เราจึงได้นำหลักสูตร DEC จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก เป็นการเปิดมิติใหม่ทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติโครงการที่มีความยั่งยืนและการทำเวิร์คช็อป ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดทักษะด้านภาษา การอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำรายงาน การนำเสนอ และการโต้ตอบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจความคิดที่ท้าทายบริบททางสังคม ผ่านตัวอย่างและโครงการที่นำมาสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ”

“ครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการนำหลักสูตรคุณภาพมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงได้แต่งตั้ง เคที่ ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นครูผู้ชำนาญการด้านการออกแบบและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ มารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 1 และการนำหลักสูตร DEC มาใช้จะทำให้การเรียนการสอนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จับต้องได้ และมีความเชื่อมโยงกับผู้เรียนมากขึ้น”

ส่วน เคที่ ฮอลแลนด์ ได้กล่าวเสริมว่า “หลักสูตร DEC จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น จากการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความกล้าเสี่ยง และความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น ซึ่งช่วยพัฒนารูปแบบการคิด รวมถึงส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นการนำหลักสูตรดังกล่าวนี้มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่วัยแรกเรียนย่อมมีประโยชน์ต่อพัฒนาการมากที่สุด”

นอกจากนี้ อแมนดา เดนนิสสัน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “โชรส์เบอรีให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงอายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอีกช่วงหนึ่ง เพราะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กชั้นปีนี้ โชรส์เบอรีจึงเน้นให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นปีก่อนๆ มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห์ และการดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่ง Year 3 ที่โชรส์เบอรี เด็กๆ จะได้เริ่มสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเน็คไท และใส่รองเท้านักเรียน เริ่มย้ายห้องเรียนจากชั้นล่างขึ้นไปอยู่ชั้นบน เริ่มได้ใช้พื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนมากขึ้น และเริ่มได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสัมผัสได้ถึงการเติบโตขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต”

“อีกทั้งจากการศึกษาวิจัยพบว่า หากต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาของบุตรหลานให้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้นๆ ควรเริ่มต้นก่อนอายุ 10  ปี ซึ่งตรงกับแนวทางการเรียนการสอนที่ ซิตี้ แคมปัส ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนจากประเทศอังกฤษ และการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่ดีที่สุดเข้าไปในการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น Year 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาจีนกลางมาร่วมวางแผนการเรียนการสอนกับครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับจากการเริ่มต้นศึกษาในหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่อายุยังน้อย แทนที่จะรอจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งอาจจะสายเกินไปสำหรับการสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์” 

ทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพของ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส โดยเฉพาะหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กวัยแรกเรียน ซึ่งน่าจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น 

หากพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจนำลูกหลานมาสมัครเรียน ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และพูดคุยกับครูใหญ่รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th/city

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!