เกาะคานไม่ไปไหน ถูกย้ายงานกระทันหัน! ดูดวงปักษ์แรกเดือน พฤษภาคม 2561

เกาะคานไม่ไปไหน ถูกย้ายงานกระทันหัน! ดูดวงปักษ์แรกเดือน พฤษภาคม 2561…กับแพรวพยากรณ์ โดยหมอดูโสรัจ ที่จะมาเจอกันทุกปักษ์ทั้งในนิตยสารแพรว และเว็บไซต์แพรวดอทคอมจ้า

CAPRICORN

16  มกราคม – 12 กมุภาพันธ์

ดวงการงานของคุณมีวิถีโคจรไม่ปกติ แถมยังทำยักแย่ยักยันอยู่ในเรือนที่แสดงความหมายถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  อาจได้รับมอบหมายให้ร่วมงานกับผู้อื่น คุณเองคงจะรู้อยู่แล้วว่าดาวอังคารท่านเป็นนักรบ  จะย่างกรายไปสู่เรือนไหนก็เอะอะตึงตังออกจะตายไป  ความรักใคร่เป็นเรื่องค่อนข้างไปในทางลุ่มหลง  โลเล  ไม่แน่นอน  ฟู่ฟ่า  แต่ขาดความหนักแน่นภายใน  บางดวงคู่จะหลงในอบายมุข  การพนัน  สุรา  ยาบ้า  หรือพบคู่นักเลงต่างๆ

AQUARIUS

13 กุมภาพันธุ์ – 13 มีนาคม

ผู้มีกิจการค้าที่ต้องหมุนเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ ต้องทำด้วยความระมัดระวังหรือคิดจะเริ่มลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ควรระงับความคิดเอาไว้ก่อน การเงินตลอดทั้งปักษ์นี้ขาดมือ เพราะคุณใช้จ่ายเพื่อความสนกุสนานบันเทิงแบบไม่ยั้งจนเกินรายได้  ปักษ์นี้มีเกณฑ์เดินทางไกล ควรระวังอุบัติเหตุ หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องงานจนลืมนึกถึงความรัก ส่วนหนุ่มสาววัยดรุณ ปักษ์นี้ถึงจะนัดหมายพบปะสนทนา จะแย้มยิ้มพูดคุยกันไม่นาน อาจมีเหตุตะบึงตะบอน บางรายอาจถูกหลอกลวง

PISCES

14 มีนาคม – 12 เมษายน

อาจต้องรับภาระงานหนักเหน็ดเหนื่อยหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานใหม่ที่ไม่ค่อยจะดีนัก ปักษ์นี้อย่าได้ไว้วางใจใคร  ปลายปักษ์นี้เห็นแต่ว่าคุณต้องจับจ่ายใช้สอยเงินออกมากมายหรือถ้าไม่มีเหตุต้องจับจ่าย ให้ระวังจะถูกหลอกลวง จะถูกเบียดเบียนหรือฉ้อฉลหรือสูญเสียทรัพย์มีค่า ระวังจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเพศตรงข้าม หรือคู่ครองบางรายถึงคราวต้องเลิกร้างต่อกัน โชคลาภจากลอตเตอรี่ หวยเบอร์ยังไม่มี

ARIES

13 เมษายน – 13 พฤษภาคม

กระแสการเงินมีลักษณะคล่องมือ มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากผู้ใหญ่หรือได้รับการแบ่งปันผลกำไรจากกิจการที่ลงทุนเอาไว้ก่อน จะมีเกณฑ์ได้รับลาภผลสิ่งของจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความรักเผาหัวใจ ทุกข์ระทมอย่างไรถ้ามีใครเขามากระซิบที่หูว่า “รัก” อย่าด่วนทำน้ำหูน้ำลายไหลเข้าเชียวนา ตอนปลายปักษ์มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากลอตเตอรี่ หวยเบอร์

เกาะคานไม่ไปไหน ถูกย้ายงานกระทันหัน! ดูดวงปักษ์แรกเดือน พฤษภาคม 2561

TAURUS

14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน

ถามถึงกระแสการเงิน บอกได้เลยว่าแถวกลางปักษ์หยิบจับสิ่งใดเก็บเงินเก็บทอง หากคิดจะติดต่อกู้ยืมทวงถาม หรือลงทุนในกิจการใดๆ ควรกระทำให้เสร็จสิ้นในปักษ์นี้ แม้จะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ แต่เรื่องการงานและการลงทุน เพื่อให้เกิดลาภผลยังมีลักษณะเกื้อหนุนไปในทางดีตลอด เดินทางไกลจะได้รับข่าวดีในตอนปลายปักษ์ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วระวังจะมีเหตุให้ต้องกล่าวคำผรุสวาทเพราะอดไม่ไหวหรือต่างฝ่ายต่างเล่นเจ้าแง่แม่งอน เพื่อเป็นการตอกย้ำความรักให้ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวดีกว่า

GEMINI

14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม

มีเกณฑ์ว่าจะต้องจับจ่ายเงินก้อนใหญ่ หรือไม่ตัวของคุณเองก็อาจมีปัญหาว้าวุ่นใจเกี่ยวกับกระแสหมุนเวียนทางการเงิน  อาจมีภาระต้องจ่ายเงินด้วยเรื่องของบุตร บุตรอาจมีอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีเหตุเดือดร้อน เดือดดาลใจ กับบุคคลวัยอ่อนกว่า การวิ่งเต้นเพื่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ราบรื่นนัก ให้เกรงคู่ครองจะป่วยไข้ได้ทุกข์

CANCER

15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

บางครั้งคุณรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเวิ้งว้างเปล่าเปลี่ยว ในบางขณะก็รู้สึกอึดอัดเหมือนบรรยากาศรอบตัวร้อนรุ่มจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตอยู่ให้เกรงจะหลงกลผู้อื่น อย่าหลงคำอ้อนวอนออกหน้าไปทำธุระให้ใคร อีกอย่างก็เรื่องจับจ่ายใช้สอย มีเกณฑ์ต้องจ่ายได้จ่ายดีอยู่คนเดียว หากเคราะห์หามยามร้ายกว่านั้นอีกหน่อย  พวกสร้อยถนิมพิมพาภรณ์เครื่องประดับตกแต่ง  อาจตกหล่นสูญหาย ส่วนสาวๆ ความรักปักษ์นี้ ยังนั่งพับเพียบอยู่บนคานนั่นแหละ

LEO

17 สิงหาคม – 16 กันยายน

มีการลงทุนเพื่อกิจการใหญ่ๆหรือกิจการเกี่ยวกับต่างชาติ ต่างประเทศ มีนโยบายพลิกแพลงในธรุกิจการงาน  ความสำเร็จซึ่งได้มา ด้วยการชิงไหวพริบ การเจรจาตกลงสัญญาและการลงลายมือชื่อ ตลอดทั้งปักษ์ต้องมีภารกิจโน่นนั่นกะทันหันมิได้ขาดเงินและงาน ของคุณควบคู่อย่างแยกไม่ออกการเดินทางไปศึกษาต่อล้วนสำเร็จไปด้วยดี หากมีคู่ครองคนรักอยู่ก่อนแล้ว  ไม่ควรมีนัดหมายกับต่างเพศ  ซึ่งมีระดับความเป็นอยู่ทางสังคมต่ำกว่าหากคุณเป็น “สิงห์หน้ามืด” มีเค้าว่าจะได้ลิ้มลอง “ของค้างคืน” ที่ลอยฟ่องมารออยู่ตรงปาก

VIRGO

17 กันยายน – 16 ตลุาคม

ระวังเหตุขัดแย้งหรือเรื่องหงุดหงิด  ถ้าหากใช้อารมณ์เพียงชั่ววูบมาพิจารณาแก้ไขแล้วละก็เตรียมหางานใหม่หรือถูกย้ายภายใน 24 ชั่วโมง ในบางดวงหากเคยมอีาการผดิปกตภิายในร่างกาย อย่างหนึ่งอย่างใดมาก่อน ช่วงปักษ์นี้อาการนั้นยังคงมีอยู่ ควรรีบปรึกษาแพทย์อย่าได้รีรอ จะได้มีกำลังใจตั้งหน้าตั้งตาสู้รบตบมือกับเจ้า ตัวปัญหาทั้งงานและเงินได้  เรื่องรักใคร่ซึ่งได้รับเชื้อมาเต็มจนหมดทางเยียวยารักษา หน้ามืดจนไม่มีใครห้ามปรามกักขังคุณไว้ได้ อ้อ…แล้ว บริวารหรือคนรับใช้ นั่นก็ทำท่าพิกลอยู่นะ

LIBRA 

17 ตุลาคม – 16 พฤศจกิายน

หากลักษณะของธุรกิจนั้นๆ มิได้ใช้แรงงาน ไม่ต้องลงทุนในเชิงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรเก็บแผนงานการลงทุนเข้าแฟ้มไว้ก่อน นักศึกษามีเกณฑ์ต้องคร่ำเคร่งทบทวน วิชาความรู้อย่างเคร่งครัด ไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งอีก ตอนต้องนั่งท่องตำรับตำรา  ก็น่าเบื่อระอาอย่างนี้แหละ ควรทบทวนพอให้สอบผ่าน มีวุฒิพ่วงท้ายเสียหน่อย ปักษ์นี้ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า ความรักของชาวราศีตุลถูกครอบคลุมด้วยปัญหาตลอดข้อนี้อย่าหลงลืม

SCORPIO

17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินได้จากส่วนแบ่งหุ้นนายหน้า ทรัพย์สินจากกองมรดกและลาภผลที่เป็นของสวยงาม ประเภทโลหะมีค่าหรือเครื่องประดับ ความสัมพันธ์กับพี่น้องและเพื่อนบ้านก็ดูดี แถวช่วงต้นปักษ์มีเกณฑ์ได้รับลาภผลสิ่งของจากผู้ใหญ่ ถ้าคุณยังโสดกลางปักษ์นี้เป็นต้นไป เริ่มมองหาคู่ตุนาหงันไว้บ้างก็ดี มีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่  โดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นศิลปินตลอดจน นักการธนาคารความรักโรแมนติกก็จะอยู่ในแวดวงนี้

SAGITTARIUS

16 ธันวาคม – 15 มกราคม

การงานดีมาก มีท่าว่าผู้คนจากเมืองไกลจะมาหาสู่ถึงบ้าน  เป็นปักษ์ที่ทำให้คุณกระตือรือร้น มีโอกาสโชว์ผลงานที่น่าภูมิใจ ปักษ์นี้สิ่งที่น่าหวาดระแวงแคลงใจหายห่วงไปได้ คุณมีหลักการและเหตุผลที่ดี ตัดสินใจในสิ่งที่ มุ่งหวังได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างชื่อเสียง ได้อย่างงดงาม การเงินดีเช่นเดียวกับงานบรรยากาศความรักอบอวลด้วยกลีบกุหลาบ จัดว่าโชคดีทางด้านความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างเพศที่เข้ามาอย่างปุบปับไม่รู้ตัว เป็นจังหวะดีที่คุณเองจะตกลงปลงใจ  ปักษ์นี้เพชร จะนำโชคดีเกี่ยวกับความรักเสมอ

 

ที่มา : คอลัมน์ แพรวพยากรณ์ นิตยสารแพรว ปักษ์วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดย อ.โสรัจ

keyboard_arrow_up