เปิดประสบการณ์ค้นหาพลังธรรมชาติในสไตล์ออริจินส์

1
แรงบันดาลใจเบื้องหลังงานออกแบบเคาน์เตอร์ออริจินส์รูปลักษณ์ใหม่
ออริจินส์ได้ผสมผสานความเป็น Glass House และ Laboratory อันเป็นสถานที่ทำงานของผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก ที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนผสมชั้นดี มีคุณประโยชน์สูงสุด จึงเป็นที่มาของ “Discovering our Journey from Plant to Formula” ที่นำความเป็น Glass House สถานที่รวบรวมพันธุ์พืชนานาชนิดจากทั่วโลกของนักพฤกษศาสตร์ และ Laboratory ห้องทดลองค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดเรื่องราวการค้นพบอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มอบประสิทธิภาพสูงสุด
2
Explorer’s Studio : ประสบการณ์แห่งการสำรวจโลกธรรมชาติ
her library ห้องสมุดคลังความรู้
แหล่งข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของอันเป็นต้นแบบการนำเสนอสินค้าที่แปลกใหม่ ชวนให้เพลิดเพลินไปกับการเลือกสรรและสัมผัสทดลองผลิตภัณฑ์ชิ้นโปรด พร้อมตกแต่งด้วยหนังสือ ตำราอ้างอิง กระดานดำจดบันทึกต่างๆ
her study ห้องศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล อันเต็มไปด้วยสมุดบันทึก ถ่ายภาพและภาพวาดลายโครงสร้างของพืชพรรณธรรมชาติ ซากพืช ตลอดจนแผนที่โลกผืนใหญ่ ที่ถ่ายทอดความเป็น Journey ในการค้นหาส่วนผสมที่ดีที่สุด พร้อมเรื่องราวอันเป็นตำนานจากพืชพรรณหลากหลายชนิด สะท้อน ภูมิปัญญาโบราณที่ได้รับการยอมรับและสืบทอดต่อๆ กันมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลก
her collection การเก็บสะสมพืชพรรณจากทั่วทุกมุมโลก เห็นได้จากโหลแก้วเก็บตัวอย่างพืชที่วางเรียงรายไว้ในตู้
และชั้นวาง แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทในการเสาะแสวงหาส่วนผสมนับพันชนิด รวมทั้งมุม Powerful Plants เรื่องราวจากการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในพลังธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ออริจินส์ ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
her equipment room พื้นที่พิเศษสำหรับเก็บอุปกรณ์ยังชีพในป่า เพื่อการค้นหาพืชพรรณในป่าลึก
her utility shed โกดักเก็บของ งานตัวอย่างและอุปกรณ์ในการทดลองต่างๆ ที่จัดอย่างเป็นหมวดหมู่
her bathroom ห้องน้ำหรือมุมที่ต้องใช้น้ำ ถือเป็น Explore working station อันเป็นเอกลักษณ์ของออริจินส์ที่
เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่
Botanist’s lab ห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาพันธุ์พืชนานาชนิด
her green house คลังเก็บพันธุ์พืช ส่วนผสมจากทุกซอกมุมของโลกปีละกว่า 600 ชนิด ที่ถูกคัดเลือกมาจาก
ธรรมชาติหลากสายพันธุ์ เพื่อการศึกษาทดลอง
her laboratory ห้องวิจัยและทดลองพืชแต่ละชนิดซึ่งถูกคัดกรอง จำแนกประเภท เก็บประวัติ เอกลักษณ์เฉพาะ ข้อมูลทางเคมี องค์ประกอบทางพันธุกรรม และกลไกการดำรงชีวิตไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เราสามารถดึงเอาประโยชน์และหลักการทำงานของพืชนิดนั้นๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เป็นการยืนยันให้เห็นว่าทุกส่วนผสมต้องผ่านการทดสอบจนมั่นใจ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up