ครั้งแรกในไทย “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

event

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” Bangkok Art Bienale 2018 (BAB2018) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จะเปลี่ยนให้กรุงเทพมหานคร เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออก กลายเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริหาร อาร์ต เบียนนาเล่) และ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ จุดมุ่งหมายสำคัญสำหรับงานนี้ ภายใต้แนวคิด สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต (Beyond Bliss) เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมีแผนการจัดงานในทุกๆ 2 ปี ที่จะจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลก นำมารวมกันไว้ ณ สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น อาคาร โบราณ สวน วัด เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอันทรงคุณค่า

เรีกได้ว่า “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” Bangkok Art Bienale 2018 (BAB2018) เป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสจในอันทรงคุณค่าของผลงานแต่ละชิ้นเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนและยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศุนย์กลางที่จะช่วยสะื้อนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมของไทย ให้ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อบกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560 จะมีการเปิดรับสมัครศิลปินทั่วโลก สามารถส่งผลงานของท่านได้ที่ www.bkkartbiennale.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up