ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 25 ม.ค. 59)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ ‘ดูโอเซตลิปสติก’ จำนวน  15  รางวัล  (รางวัลละ 980 บาท) ผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน ทางนิตยสารแพรวจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน

1. วิมล ศิริเจริญไทย กรุงเทพฯ
2. นฤมล อัจฉริยวรพงศ์ นครสวรรค์
3. อรวรรณ รุจิรวราภรณ์ อุดรธานี
4. ณัฐณี วิภาสกตัญญู ราชบุรี
5. วิภาวี สุขวัฒน์ เพชรบุรี
6. บูรณิน กิจจรังสรรค์ กรุงเทพฯ
7. อัมพิกา ภิพทอมิตร์ กรุงเทพฯ
8. มินตรา กวาวภิวงค์ แพร่
9. พรรณปวีณ์ อยู่สวัสดิ์ กรุงเทพฯ
10. นิธินาถ เหล็กนาพญา ปทุมธานี
11. เยวลักษณ์ สุขเกษม ระยอง
12. นันทวดี มงคลลักษณ์ นครราชสีมา
13. อิชญา ลิ้มรัตนะ นครราชสีมา
14. พรทรัพย์ เจียรวัฒนกุล ปราจีนบุรี
15. กมลพร นิโรธร เชียงใหม่

1

Praew Recommend

keyboard_arrow_up