ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 25 ต.ค. 58)

ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 25 ต.ค. 58)
ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 25 ต.ค. 58)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ “New Revitalift Day/Night Sets” จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 1,200 บาท) ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ทางนิตยสารแพรวจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน

  1. วรัญญา ทั่งโต ชุมพร
  2. ยงนิธี แสงรังสรรค์ สมุทรสาคร
  3. นิชาภา ถมยาพันธ์ นครปฐม
  4. มารยาท ออไอสูญ เพชรบุรี
  5. ฐิติมา มณีกิจ กรุงเทพฯ
  6. ศิริภรณ์ ฉันทศิลป กรุงเทพฯ
  7. เสาวนีย์ ตันติวชิรา กรุงเทพฯ
  8. น้ำผึ้ง วิสิทธิ์ อุบลราชธานี
  9. พนม ภู่แจ้ง สมุทรปราการ
  10. เกศิณี ศรีพาณิชย์ กรุงเทพฯ
keyboard_arrow_up