ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 10 ต.ค. 58)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ “เซตผลิตภัณฑ์จากคัสตี้”  จำนวน  15  รางวัล  (รางวัลละ 1,082 บาท) ผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน ทางนิตยสารแพรวจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน

 1. คุณกชนันท์ แซ่เอี้ย เชียงใหม่
 2. คุณยุวารินทร์ ธนกัญญา กรุงเทพฯ
 3. คุณกนกวรรณ พรหมศรี กรุงเทพฯ
 4. คุณรัตตินันท์ อัศวินธนรัชต์ อยุธยา
 5. คุณนิรชา ไชยชนะ ตาก
 6. คุณเกษรา เจติยานุวัตร นนทบุรี
 7. คุณนุชนารถ ทองประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
 8. คุณนพคุณ สุขสบาย ปทุมธานี
 9. คุณสุภาวดี ปิยวาทศิลป์ นครสวรรค์
 10. คุณเสาวภา รัตนชูเดช เชียงใหม่
 11. คุณสุภาพร ไชยทอง เชียงใหม่
 12. คุณเกศินี โชติสนอง กรุงเทพฯ
 13. คุณอดุลย์ อรรจนานันท์ ชลบุรี
 14. คุณแสงรวี พอกสันเทียะ สมุทรปราการ
 15. คุณปราถนา ต้นพงษ์พันธุ์ กรุงเทพฯ

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up