ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Advice (แพรว ปักษ์ 25 ส.ค. 58)

ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Advice (แพรว ปักษ์ 25 ส.ค. 58)

ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Advice (แพรว ปักษ์ 25 ส.ค. 58)
ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Advice (แพรว ปักษ์ 25 ส.ค. 58)

LANCÔME: Rose Lancôme #368

1. คุณสิรีรัตน์ เกียรติชัย กรุงเทพฯ
2. คุณสุรีย์รัตน์ อำพันสุข สงขลา
3. คุณจุฑามาศ จงสุขประเสริฐ ภูเก็ต
4. คุณพรจันทร์ นุกูลประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
5. คุณจุรีรัตน์ ศรีสุข สงขลา

NARS: Audacious Lipstick สี Jane

1. คุณวรนุช ลีลา กรุงเทพฯ
2. คุณชนิสรา เล็บสังวาลย์ เชียงใหม่
3. คุณชุลีพร จันทร์สิงห์ ชุมพร
4. คุณวันเรารวี ธนกัญญา กรุงเทพฯ
5. คุณกษิษฐา สัตตะยุกต์ นนทบุรี

Bobbi Brown: สี Sweet Nectar

1. คุณอภิรดี ศักดิ์สมวาศ ระยอง
2. คุณชนัญชิดา เชียงวันนา กรุงเทพฯ
3. คุณภัคจิรา เสมอสมัย หนองคาย
4. คุณวันวิสาข์ กมลวิทย์ ระนอง
5. คุณศิริวรรณ ของเมืองพรวน กรุงเทพฯ

ESTÉE LAUDER: Pure Color Envy สี Envious

1. คุณวิไลลักษณ์ บังเกิดสิงห์ นนทบุรี
2. คุณสมหมาย เจริญศุข กรุงเทพฯ
3. คุณศุภากานต์ รุ่งแสงทิวากร กรุงเทพฯ
4. คุณสายพิณ สังขสุข กรุงเทพฯ
5. คุณปุณิกา ฉายเสมแสง กาฬสินธุ์

SHISEIDO: Perfect Rouge สี Spellbound

1. คุณชลจิต คำพัฒน์ สมุทรปราการ
2. คุณพรวรรณ สินธุมงคล กรุงเทพฯ
3. คุณรัตนา ละอองจิต นนทบุรี
4. คุณชญาดา รุจิพงคานนท์ กรุงเทพฯ
5. คุณพรรณปวีณ์ อยู่สวัสดิ์ กรุงเทพฯ

SHU UEMURA: Rouge Unlimited Lip # PK340

1. คุณวาสนา ปัญจสินชัย ลำปาง
2. คุณสุกัญญา คร้ามอ่อน ตาก
3. คุณชนัญญาดาห์ เตชปาล เชียงใหม่
4. คุณสมพร ทวีประเสริฐ กรุงเทพฯ
5. คุณถนอมศรี ทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ

URBAN DECAY: Revolution Lip Sheer สี F-Bomb

1. คุณยุทธวีร์ ธรรมประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
2. คุณนิธินันท์ โตศิริวราพงศ์ ปราจีนบุรี
3. คุณไพลิน เชิดสุข อุบลราชธานี
4. คุณเฉิดฉัน โชติยานนท์ กรุงเทพฯ
5. คุณทองศุกร์ ทองจุล นนทบุรี

M.A.C: Ruby Woo
1. คุณจิตกมล เกษแก้ว สมุทรปราการ
2. คุณวลัยพร ชัยสิริมั่นคง กรุงเทพฯ
3. คุณนฤมล อัจฉริยวรพงศ์ นครสวรรค์
4. คุณศิริรัตน์ ตันติกนกพร สมุทรสาคร
5. คุณชลธิชา จันทร์ทัด สมุทรสาคร

YSL: Rouge Pur Couture สี Le Rouge

1. คุณนันทนา สุพรรณ์ สระแก้ว
2. คุณศิวพร ปลื้มสติ ปทุมธานี
3. คุณศักดิ์สิทธิ์ อิงค์สุวัฒน์ กรุงเทพฯ
4. คุณเนครนภา แม่นศรแผลง นนทบุรี
5. คุณณัฐิกานต์ พิริยะบุญยิ่ง นครพนม

Laura Mercier: Crème Smooth Lip Colour สี Rose

1. คุณศศิธร สุวรรณศรี สมุทรปราการ
2. คุณสายทอง ธรรมโร ร้อยเอ็ด
3. คุณสุจิตรา เรือนหลวง สุโขทัย
4. คุณรัดกมล วสุวานิช กรุงเทพฯ
5. คุณโรจนันทร์ กิตติเลิศพัฒน์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ทางนิตยสารแพรวจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!