ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรว ปักษ์ 25 ส.ค. 58)

1. คุณโชคอนันต์ มลังเมลือง กรุงเทพฯ
2. น.ต.โกศล คำทอง สมุทรปราการ
3. คุณกชนันท์ แซ่เฮีย เชียงใหม่
4. คุณนภัสพร อโณทัยไพบูลย์ นครราชสีมา
5. คุณฉัตรลดา กันติรัตนาวงศ์ กรุงเทพฯ
6. คุณยินดี วรรณสิน กรุงเทพฯ
7. คุณเฉิดฉัน โชติยานนท์ กรุงเทพฯ
8. คุณนภาพร แซ่อั่ว แพร่
9. คุณวันชัย เตชะงามเลิศ กรุงเทพฯ
10. คุณพวงเพ็ญ ฉินประเสริฐผล นครสวรรค์
11. คุณอุทัยทิพย์ สุวรรณ์ สงขลา
12. คุณกานรินทร์ พิสิฐพิพัฒนา ลำปาง

ทั้งนี้ผู้โชคดีทั้ง 12 ท่าน ทางนิตยสารแพรวจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up