ประกาศชื่อผู้โชคดี : BEAUTY SPEAK (แพรวปักษ์ 25 มิ.ย. 58)

11

  1. คุณนภาพิลัย สาริยาชีวะ    สมุทรปราการ
  2. คุณสายสุนี ชีวาเกียรติยิ่งยง    พะเยา
  3. คุณจันทนา พิทักษานุรัตน์    เพชรบุรี
  4. คุณวนิดา พันธุ์พานิชย์   มหาสารคาม
  5. คุณธัญสินี ฤกษ์ขวัญยังมี   กรุงเทพฯ
  6. คุณชุติมา ไชยสาร   พะเยา
  7. คุณเรณู  เกรียงไกรวศิน   กรุงเทพฯ
  8. คุณรัชนี เจริญสวัสดิ์   น่าน
  9. คุณดวงพร กมลพัฒนา   ลพบุรี
  10. คุณนฤมล ฮวดหอม    พิษณุโลก

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up